19.8.2022

Rekisterinpitäjät ja tietojen käsittelyn tarkoitukset

Veronmaksajain Keskusliitto ry toimii rekisterinpitäjänä kaikkien yhdistystoimintaan liittyvien henkilötietojen osalta. Tällaisia tietoja ovat jäsenyyteen liittyvät tiedot sekä kunnallisten ja valtakunnallisten päättäjien ja vaikuttajien yhteystiedot.

Veronmaksajain Keskusliitto luovuttaa jäsentiedot Verotieto Oy:lle jäsenlehden postitusta sekä mahdollista asiakkuuden hoitoa varten. Verotieto Oy toimii tällöin henkilötietojen käsittelijänä Veronmaksajain Keskusliiton lukuun.

Verotieto Oy on Veronmaksajain Keskusliiton täysin omistama yhtiö, jonka nimissä kaikki Veronmaksajien liiketoiminnaksi katsottava toiminta, kuten julkaisu- ja koulutustoiminta toteutetaan.

 • Verotieto Oy toimii itsenäisenä rekisterinpitäjänä niiden toimeksianto- tai koulutuspalveluita käyttävien ja julkaisuja ostavien asiakkaiden osalta, jotka eivät ole Veronmaksajain Keskusliitto ry:n jäseniä.
 • Silloin kun kyse on Verotieto Oy:n palveluiden tarjoamisesta Veronmaksajain Keskusliitto ry:n jäsenille, osapuolet toimivat yhteisrekisterinpitäjinä.
 • Jäsenhankinnassa ja markkinoinnissa käsiteltävien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjinä toimivat Verotieto Oy ja Veronmaksajain Keskusliitto yhdessä tai erikseen, riippuen siitä, minkä palvelun markkinoinnista on kyse.

Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

 • Käsittelemme tietojasi jäsenyyden tai ostamasi palvelun toteuttamiseksi sekä toimeksiantoa koskevan sopimuksen tai yhteistyösopimuksen valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi.
 • Käsittelemme tietojasi jäsenyyden tai mahdollisen jäsenyyden taikka edustamasi yrityksen jäsenyyden tai yrityksen mahdollisen jäsenyyden synnyttämän oikeutetun edun perusteella.
 • Käsittelemme tietojasi myös asiakassuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen taikka edustamasi yrityksen asiakassuhteen tai yrityksen mahdollisen asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella. Toimeksiantoihin liittyen käsittely perustuu myös lakisääteiseen velvoitteeseemme asiakkaan tunnistamiseen toimeksiannon yhteydessä.
 • Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, kun annat luvan sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämiseksi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa vastaanottamastasi suoramarkkinointiviestistä tai ilmoittamalla asiasta sähköpostilla osoitteeseen jasenpalvelu@veronmaksajat.fi.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Nimen ja yhteystietojen antaminen on edellytys jäsenyytesi ja muun asiakkuutesi hoitamiselle. Toimeksiannon vastaanottamisen edellytyksenä on lisäksi, että annat pyydetyt tunnistamistiedot.

Käsittelemme sinusta seuraavia jäsenyyden ja asiakkuuden hoitamista sekä jäsenhankintaa ja markkinointia varten tarvittavia tietoja:

Jäsenyyteen ja asiakkuuteen liittyvät perustiedot

 • nimi
 • yhteystiedot: osoite ja puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

Jäsenyyteen liittyvät tiedot

 • jäsenyyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä
 • jäsenyyden hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • tieto jäsenyyden voimassaolosta, jäsenyyden alkamispäivä sekä päättymispäivä, jos jäsenyys on päätetty

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 • asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä
 • Taloustaito-lehden postitukseen liittyvät tiedot
 • koulutusten ja julkaisujen ostamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot

Jäsenhankintaan, markkinointiin ja tapahtumiin liittyvät tiedot

 • osallistumiset koulutuksiin, veroiltoihin, verotapahtumaan ja muihin asiakastilaisuuksiin
 • uutiskirjetilaukset
 • ladattavien oppaiden ja Taloustaidon digitaalisen näytelehden tilaukset
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • syntymävuosi, sukupuoli ja kieli
 • kampanjoihin sekä jäsen- ja asiakashistoriaan liittyvät tiedot

Yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien edustajien tiedot, kuten

 • nimi
 • yrityksen tai yhteisön edustajan nimi ja asema yrityksessä tai yhteisössä

Lisää tietosuojasta

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!