19.8.2022

Rekisteröidyn oikeudet

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä tietosuoja@veronmaksajat.fi tai

Veronmaksajain Keskusliitto ry
Tietosuoja-asiat
Kalevankatu 4
00100 Helsinki

Oikeus saada tutustua tietoihin

Sinulla on oikeus saada

 • vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja
 • pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot niiden käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Toimitamme tiedot kerran vuodessa maksutta. Jos pyydät tietojasi toistuvasti, tarkastuksesta peritään maksu, joka on 300 euroa / kerta.

Osa toimeksiantojen yhteydessä käsiteltävistä tiedoista on sellaisia, joihin kohdistuu lainsäädäntöön perustuva erityinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, joka estää toteuttamasta oikeutta saada pääsy näihin tietoihin.

Oikeus oikaista tietoja

Sinulla on oikeus

 • pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä.
 • saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitys.

Jos olet jäsen, voit itse muuttaa ja korjata osaa henkilötiedoistasi Omat tiedot -sivulta. Sivun käyttö edellyttää kirjautumista Veronmaksajien verkkopalveluun. 

Jos et ole jäsen, voit muuttaa ja korjata henkilötietojasi ottamalla yhteyttä jäsenpalveluun sähköpostilla jasenpalvelu@veronmaksajat.fi tai soittamalla p. 03010 5511 (pvm/mpm).

Oikeus poistaa tiedot

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 • peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelylle ole muuta laillista perustetta
 • vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai käytät vastustamisoikeuttasi muutoin, eikä kyseisten tietojen käsittelylle ole muuta laillista perustetta
 • olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai
 • henkilötiedot on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin rajoitamme käsittelyä tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi
 • käsittelemme henkilötietojasi lainvastaisesti, ja vastustat henkilötietojen poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista
 • emme tarvitse enää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi tai
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme vastustamisesi perusteet.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos

 • suoritamme käsittelyä automaattisesti
 • käsittely perustuu suostumukseesi tai se on tarpeen meidän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuvat menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Voit estää tietojesi käytön suoramarkkinointiin ilmoittamalla asiasta sähköpostilla jasenpalvelu@veronmaksajat.fi tai soittamalla p. 03010 5511 (pvm/mpm). Jos olet jäsen, voit päivittää suoramarkkinointikieltosi myös Omat tiedot -sivulta. Sivun käyttö edellyttää kirjautumista Veronmaksajien verkkopalveluun. Sähköisen suoramarkkinointiluvan voit peruuttaa myös klikkaamalla suoramarkkinointiviestin peruutuslinkkiä.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tutkimuskäyttöä ja tilastollisia tarkoituksia varten henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Emme tee sellaisia automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä, joilla olisi sinulle oikeudellisia vaikutuksia.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.

Lisää tietosuojasta

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!