19.8.2022

Tietojen säilytys ja tietoturva

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Säilytämme tietoja järjestelmissä, jotka ovat toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja hallinnollisin keinoin suojattuja.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Huomioimme säilytysajoissa esimerkiksi lainsäädännön mahdollistamat kanneajat, kirjanpitovelvoitteet ja rahanpesulainsäädännön vaatimukset.

Poistamme henkilötietoja kerran vuodessa seuraavasti:

  • toimeksiantoasiakkaan tiedot, kun viimeisestä toimeksiannon laskutuksesta on kulunut 10 vuotta
  • toimeksiantoon liittyvät asiakkaan tunnistamistiedot, kun viimeisestä toimeksiannon laskutuksesta on kulunut 5 vuotta
  • jäsenen ja muun kuin toimeksiantoasiakkaan tiedot, kun viimeisestä laskutuksesta on kulunut 6 vuotta.

Mikäli et ole maksanut laskua ja mahdollisia perintäkuluja säilytysajan päättymiseen mennessä, säilytämme tietoja siihen saakka, kun määrä on kokonaisuudessaan maksettu tai sitä ei enää voida vaatia maksettavaksi.

Pyynnöstäsi, jos se on muun lainsäädännön perusteella mahdollista, tietojasi voidaan poistaa myös edellä mainittuja säännönmukaisia poistoja aikaisemmin.

Markkinointitarkoituksiin keräämiämme henkilötietoja säilytämme, kunnes pyydät meitä lopettamaan henkilötietojesi käsittelyn markkinointitarkoitukseen.

Veronmaksajien lukuun toimivat, Veronmaksajain Keskusliiton jäsenyyttä myyvät alihankkijat nauhoittavat puhelut palvelutapahtumien todentamiseksi ja osapuolten oikeuksien toteuttamiseksi. Nauhoitteita voidaan käyttää myynnin laadun valvomiseksi ja kehittämiseksi sekä koulutustarkoituksiin.

Puheluita pääsevät kuuntelemaan vain nimetyt henkilöt, joiden työtehtäviin se nimenomaisesti kuuluu. Puhelun tallentamisesta kerrotaan puhelun yhteydessä. Puhelut tallennetaan kokonaisuudessaan ja tallenteita säilytetään 12 kuukautta.

Miten varmistamme tietoturvan henkilötietojen käsittelyssä?

Säilytämme henkilötietosi järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin ja hallinnollisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpitämämme aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Henkilötietoja käsittelevät vain Veronmaksajien erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat Veronmaksajien palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä Veronmaksajien toimeksiannosta palveluja ylläpitävät, tuottavat tai kehittävät kolmannet osapuolet.

Lisää tietosuojasta

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki