7.6.2023

8.6. on taksvärkkipäivä – veronmaksaja alkaa vihdoin tienata itselleen

Torstaina 8. kesäkuuta vietetään Suomessa perinteistä veronmaksajan taksvärkkipäivää. Tästä päivästä lähtien vuoden loppuun saakka kansalaisten tulot jäävät kokonaan omaan käyttöön. Alkuvuosi on siis laskennallisesti paiskottu töitä yhteisen hyvinvoinnin rahoittamiseksi.

Vuonna 2023 kokonaisveroasteen arvioidaan Suomessa olevan 43,1 prosenttia* suhteessa kansantuotteeseen, kun mukaan lasketaan muun muassa valtion, kuntien ja kirkon tuloverot, kulutusverot sekä lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut.

Veronmaksajan taksvärkkipäivää on Suomessa vietetty vuodesta 1981 lähtien. Tuolloin kansantalouden veroaste oli 37,3 prosenttia. Alkuvaiheessa päivän vietto ajoittui toukokuulle, 1980-luvun lopussa kesäkuun alkupäiviin. Tällöin Suomen veroaste oli lähellä EU-maiden keskitasoa.

Vuosituhannen vaihteen jälkeen taksvärkkipäivä on ajoittunut juhannuksen ja kesäkuun alkupuolen välille. Suomen veroaste on tänä aikana ollut noin 35 prosenttiyksikköä korkeampi kuin EU15-maiden veroasteiden keskiarvo.

*) Valtiovarainministeriön kevään ennusteen mukaan veroaste on tänä vuonna 42,6 prosenttia. Kun tähän lisätään mm. kirkollisverojen vaikutus, päädytään taksvärkkipäivän laskennassa pohjana olevaan 43,1 prosenttiin. Vuoden 2023 työpäivistä laskettuna julkisen sektorin hyväksi tehdyt taksvärkkipäivät tulevat täyteen 8.6.2023

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, puh. 0400 414 652

pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, puh. 050 536 4126

Liite: Veroaste Suomessa sekä EU15- ja OECD-maissa 19802023 (pdf)

Tilastoja kokonaisveroasteesta Veronmaksajat.fi:ssä

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!