Vuokratulot 18.11.2021

Metsätila vuokrataan metsäyhtiölle – miten vuokratuloa verotetaan?

Neuvottelen metsätilojeni vuokrauksesta metsäyhtiölle. Vuokra-aika on 20 vuotta, ja vuokra maksettaisiin tililleni kerran kuukaudessa. Miten vuokratuloa verotetaan?

Verojuristi Harri Rajala vastaa:

Kokonaisen metsätilan tai tilan osan vuokrauksesta saatu tulo on metsänomistajalle maatalouden veronalaista tuloa, ja se ilmoitetaan maatalouden veroilmoituksella. 

Normaalisti Verohallinto jakaa maatalouden tuloksen pääoma- ja ansiotuloksi maatalouden nettovarallisuuden perusteella.

Metsätalouden varat, kuten metsätilat, eivät kuitenkaan kuulu maatalouden varoihin.

Jos siis harjoitat pelkkää metsätaloutta, eikä maatalouden varoja ole ollenkaan, verotetaan maatalouden tulos, tässä tapauksessa vuokratulo, kokonaan ansiotulona.

Maatalouden nettovarallisuus saadaan, kun maatalouden varoista vähennetään maatalouden velat.

Pääomatulo-osuutta laskettaessa maatalouden nettovarallisuuteen lisätään 30 % maatalouden maksetuista palkoista. Huomioon otetaan ne ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka on maksettu verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Pääomatuloa on määrä, joka vastaa edellisen vuoden maatalouden nettovarallisuudelle laskettua 20 %:n vuotuista tuottoa, loput verotetaan ansiotulona. 

Jos maatalouden harjoittaminen on aloitettu vasta verovuonna, yritystulon jakamisessa käytetään ensimmäisen verovuoden nettovarallisuutta. 

Erikseen voi vaatia ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä, että pääomatuloksi lasketaan vain 10 %:n vuotuinen tuotto nettovarallisuudelle tai, että tulos verotetaan kokonaan ansiotulona.

Verojuristivastaus on julkaistu Taloustaidossa 2.11.2021.

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!