Maatilaverotus 28.4.2022

Miten vuokratuloa verotetaan, kun vuokraan metsää tuulivoimalalle?

Vuokraan metsätilaltani maata rakennuspaikaksi tuulivoimalalle. Miten vuokratuloani verotetaan?

Verojuristi Harri Rajala vastaa: 

Kokonaisen metsätilan tai tilan osan vuokrauksesta saatu tulo on metsänomistajalle maatalouden veronalaista tuloa, ja se ilmoitetaan maatalouden veroilmoituksella, vaikka metsätalouden tulot muutoin verotetaan tuloverolain mukaan pääomatulona. Sillä ei ole merkitystä, harjoitatko itse varsinaista maataloutta.

Metsänomistaja voi saada myös erilaisia vaikutusalue- tai muita korvauksia. Myös tällaiset korvaukset verotetaan maatalouden tulona.

Normaalisti Verohallinto jakaa maatalouden tuloksen pääoma- ja ansiotuloksi maatalouden nettovarallisuuden perusteella.

Metsätalouden varat, kuten metsätilat, eivät kuitenkaan kuulu maatalouden varoihin.

Jos siis harjoitat pelkkää metsätaloutta, eikä maatalouden varoja ole ollenkaan, verotetaan maatalouden tulos, tässä tapauksessa vuokratulo, kokonaan ansiotulona. Vuokratun alueen kiinteistövero ja muut mahdolliset vuokrauksesta aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia vuokratulosta.

Jos harjoitat metsätalouden lisäksi maataloutta, maatalouden varallisuus vaikuttaa verotukseesi. Maatalouden nettovarallisuus saadaan, kun maatalouden varoista vähennetään maatalouden velat.

Pääomatulo-osuutta laskettaessa maatalouden nettovarallisuuteen lisätään 30 prosenttia maatalouden maksetuista palkoista. Huomioon otetaan ne ennakonpidätyksen alaiset palkat, jotka on maksettu verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Maatalouden tuloksesta pääomatuloa on määrä, joka vastaa edellisen vuoden maatalouden nettovarallisuudelle laskettua 20 prosentin vuotuista tuottoa, loput verotetaan ansiotulona. 

Erikseen voi vaatia ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä, että pääomatuloksi lasketaan vain 10 prosentin vuotuinen tuotto nettovarallisuudelle tai että tulos verotetaan kokonaan ansiotulona.

Jos maatalouden harjoittaminen on aloitettu vasta verovuonna, yritystulon jakamisessa käytetään ensimmäisen verovuoden nettovarallisuutta.

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki