Ansiotulojen verot ja maksut 16.12.2022

Kunnallis- ja kirkollisverot

Ansiotuloista maksetaan veroa kunnille. Kuntakohtaiset tuloveroprosentit ovat Manner-Suomessa 4,40-10,80 prosenttia vuonna 2024. Kunnanvaltuustot päättävät itsenäisesti kunnallisveroprosenttinsa, jota sovelletaan verotettavaan ansiotuloon.

Evankelis-luterilaiseen ja ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat henkilöt maksavat veroa myös seurakunnille. Seurakuntien päättämiä kirkollisveroprosentteja sovelletaan myös verotettavaan ansiotuloon.

Tulosta tehtävien vähennysten lisäksi kunnallisveron määrään vaikuttavat myös verosta tehtävät vähennykset (mm. työtulovähennys). Esimerkiksi palkansaaja maksaa keskimääräisillä prosenteilla kunnallis- ja kirkollisveroa vasta, kun palkkatulot ovat noin 17 650 euroa vuonna 2023 (ilman muita ansiotuloja).

Kartta kunnallisveroprosenteista 2024 sekä lisätietoa kuntaveroista

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit 2024 (Verohallinnon nettisivu)

Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit 2023 (Verohallinnon nettisivu)

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Kunnallis- ja kirkollisverot

Ansiotuloista maksetaan veroa kunnille. Kunnallisvero on verotuotoltaan merkittävin tuloista perittävä vero. Kuntakohtaiset tuloveroprosentit ovat Manner-Suomessa 17,00-23,50 prosenttia vuonna 2022. Kunnanvaltuustot päättävät itsenäisesti kunnallisveroprosenttinsa, jota sovelletaan kunnallisverot...

Lue lisää

Kuntaverot

Kunnat ovat merkittäviä verottajia Suomessa. Ne keräävät veroja kuntalaisten tuloista kunnallisveroina ja kiinteistöistä kiinteistöveroina. Ennen vuoden 2023 sote-uudistusta kunnallisvero oli arvonlisäveron ohella verokertymältään merkittävin yksittäinen vero Suomessa.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki