Ansiotulojen verot ja maksut 21.12.2023

Valtion tulovero

Ansiotuloista, kuten palkoista, eläkkeistä ja vanhempainpäivärahoista - ja työttömyyspäivärahoista maksetaan valtiolle vero valtion tuloveroasteikon mukaan. 

Eläketuloista maksetaan valtiolle tuloveroasteikon perusteella määrätyn veron lisäksi eläketulon lisäveroa, joka on 5,85 prosenttia siltä osin kuin eläketulo vähennettynä eläketulovähennyksellä ylittää 47 000 euroa vuodessa. 

Pääomatuloista (esim. myyntivoitot, veronalainen osa pörssiosingoista, vuokratulot) maksetaan veroa valtiolle pääomatulon veroprosenttien mukaan. Pääomatulojen veroprosentit ovat vuoden 2016 alusta lähtien olleet 30 ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34. 

Vuoden 2024 valtion tuloveroasteikko

Verotettava ansiotulo Vero alarajan kohdalla Vero alarajan ylittävästä tulon osasta
0 € 0 € 12,64 %
20 500 € 2 591,20 € 19,00 %
30 500 € 4 491,20 € 30,25 %
50 400 € 10 510,95 € 34,00 %
88 200 € 23 362,95 € 42,00 %
150 000 € 49 318,95 € 44,00 %

Verotettava tulo on bruttotulo vähennettynä tuloista tehtävillä verovähennyksillä. Lopullisen valtionveron määrään vaikuttavat myös verosta tehtävät vähennykset. Palkansaajan vähennykset (työtulovähennys ja muut viran puolesta automaattisesti tehtävät vähennykset) huomioiden, valtion tuloveroa maksetaan ansiotuloista vuonna 2024 noin 24 370 euron palkkatuloista alkaen.

Ns. solidaarisuusvero on valtion tuloveroasteikon ylimmän portaan kahden prosenttiyksikön korotus, joka säädettiin ensimmäistä kertaa vuodelle 2013. Tuolloin väliaikaiseksi päätettyä kahden prosentin solidaarisuusveroa perittiin 100 000 euron ylittävistä verotettavista ansiotuloista. Myöhemmin rajaa laskettiin ja veron voimassaoloaikaa jatkettiin aina vaalikausien loppuun saakka. Vuonna 2024 solidaarisuusveroa maksetaan 150 000 euron ylittävistä verotettavista ansiotuloista kaksi prosenttia (ilman korotusta valtion tuloveroasteikon ylin veroprosentti olisi 42,00 %), kun pääministeri Orpon hallitus jatkoi solidaarisuusveroa uudella korkeammalla alarajalla.

Valtion tuloveroasteikko 2023  Valtion tuloveroasteikko 2022    Valtion tuloveroasteikko 2021 

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!