Ansiotulojen verot ja maksut 29.12.2021

Valtion tuloveroasteikko 2022

Valtionverotuksessa verotettavasta ansiotulosta maksetaan veroa valtion tuloveroasteikon perusteella. Verotettava tulo on bruttotulo vähennettynä tuloista tehtävillä verovähennyksillä. Lopullisen valtionveron määrään vaikuttavat myös verosta tehtävät vähennykset. 

Verotettava 
ansiotulo

Vero alarajan 
kohdalla

Vero alarajan ylittävästä 
tulon osasta

19 200 € – 28 700 € 8,00 € 6,00 %
28 700 € – 47 300 € 578,00 € 17,25 %
47 300 € – 82 900 € 3 786,50 € 21,25 %
82 900 € –  11 351,50 € 31,25 %


Palkansaajan vähennykset (työtulovähennys ja muut viran puolesta automaattisesti tehtävät vähennykset) huomioiden, valtionveroa maksetaan vuonna 2022 käytännössä vasta noin 40 500 euron palkkatuloilla (brutto).

Ns. solidaarisuusvero on valtion tuloveroasteikon ylimmän portaan kahden prosenttiyksikön korotus, joka säädettiin ensimmäistä kertaa vuodelle 2013. Tuolloin väliaikaiseksi päätettyä kahden prosentin solidaarisuusveroa perittiin 100 000 euron ylittävistä verotettavista ansiotuloista. Myöhemmin rajaa on laskettu ja veron voimassaoloaikaa jatkettu. Vuonna 2022 solidaarisuusveroa maksetaan 82 900 euron ylittävistä verotettavista ansiotuloista kaksi prosenttia (ilman korotusta valtion tuloveroasteikon ylin veroprosentti olisi 29,25 %).

Valtion tuloveroasteikko eri verovuosina:

Uusin vuosi  Valtion tuloveroasteikko 2023    Valtion tuloveroasteikko 2021 


Päivitetty 29.12.2021

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki