Ansiotulojen verot ja maksut 21.12.2023

Valtion tuloveroasteikko 2023

Valtionverotuksessa verotettavasta ansiotulosta maksetaan veroa valtion tuloveroasteikon perusteella. Verotettava tulo on bruttotulo vähennettynä tuloista tehtävillä verovähennyksillä. Lopullisen valtionveron määrään vaikuttavat myös verosta tehtävät vähennykset. 

Valtion tulovero nousi merkittävästi vuodelle 2023 sote-uudistuksen yhteydessä. Vastavaasti kuntien veroprosentteja leikattiin 12,64 prosenttiyksiköllä. Lisäksi vähennysjärjestelmään tehtiin muutoksia, jottei millään tulotasolla tuloverotus ei kokonaisuudessaan kiristyisi. Lue tarkemmin veroteknisestä verorakenteen muutoksesta Taloustaidon artikkelista Miten palkan ja eläkkeen verotus muuttuu 2023?

Verotettava ansiotulo Vero alarajan kohdalla Vero alarajan ylittävästä tulon osasta
0 € 0 € 12,64 %
19 900 € 2 515,36 € 19,00 %
29 700 € 4 377,36 € 30,25 %
49 000 € 10 215,61 € 34,00 %
85 800 € 22 727,61 € 44,00 %

Palkansaajan vähennykset (työtulovähennys ja muut viran puolesta automaattisesti tehtävät vähennykset) huomioiden, valtion tuloveroa maksetaan ansiotuloista vuonna 2023 noin 23 650 euron palkkatuloista alkaen.

Ns. solidaarisuusvero on valtion tuloveroasteikon ylimmän portaan kahden prosenttiyksikön korotus, joka säädettiin ensimmäistä kertaa vuodelle 2013. Tuolloin väliaikaiseksi päätettyä kahden prosentin solidaarisuusveroa perittiin 100 000 euron ylittävistä verotettavista ansiotuloista. Myöhemmin rajaa on laskettu ja veron voimassaoloaikaa jatkettu. Vuonna 2023 solidaarisuusveroa maksetaan 85 800 euron ylittävistä verotettavista ansiotuloista kaksi prosenttia (ilman korotusta valtion tuloveroasteikon ylin veroprosentti olisi 42,00 %).

Valtion tuloveroasteikko eri verovuosina:

Uusin vuosi  Valtion tuloveroasteikko 2022    Valtion tuloveroasteikko 2021 

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki