Päivärahat ja kilometrikorvaukset 18.11.2022

Kilometrikorvaukset 2023

Työnantaja voi maksaa matkasta kilometrikorvausta, jos työntekijä on tehnyt tilapäisen työmatkan hallitsemallaan kulkuneuvolla. Verohallinto määrää, verovapaan korvauksen enimmäismäärän, mutta se, mitä työnantaja maksaa, perustuu työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työnantajan käytäntöön.

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärät vuonna 2023 ovat:

KulkuneuvoKorvauksen enimmäismäärä
auto* 53 snt/km
moottorivene, enintään 50 hv 93 snt/km
moottorivene, yli 50 hv 135 snt/km
moottorikelkka 129 snt/km
mönkijä 121 snt/km
moottoripyörä 41 snt/km
mopo 22 snt/km
muu kulkuneuvo 13 snt/km

*auton korvausta (53 snt/km) korotetaan

  • 9 snt/km perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
  • 14 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 27 snt/km  silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 4 snt/km sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
  • 4 snt/km, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
  • 11 snt/km silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvausten enimmäismääriä 4 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden. Kustannusten korvaus auton käyttöedussa

Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat käyttövoimakulut, hänelle korvattavien käyttövoimakulujen enimmäismäärä on 14 senttiä kilometriltä.

Katso myös: Kotimaan päivärahat 2023 | Ulkomaan päivärahat 2023

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki