Verovähennykset henkilöverotuksessa 17.2.2021

Oikeudenkäyntikulujen vähentäminen verotuksessa

Oikeudenkäyntikuluista osa on vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja ja osa taas vähennyskelvottomia elantomenoja. Jos oikeutta käydään tulon hankkimiseksi tai säilyttämisestä, menot saa vähentää.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Saako asianajajan palkkion vähentää tulonhankkimiskuluna?

Tyttäreni on ollut määräaikaisissa työsuhteissa seitsemän vuotta. Työsuhteita on kertynyt yhteensä kahdeksan saman työnantajan palveluksessa ja samalla toimenkuvalla. Nyt hän on riitauttanut asian, ja asianajajat keskustelevat keskenään. Riita etenee todennäköisesti tuomioistuimeen. Saako tyttäre...

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki