Verovähennykset henkilöverotuksessa 10.3.2022

Teen kotona sekä palkkatöitä että metsätalouteen liittyviä paperitöitä – saanko molemmista työhuonevähennyksen?

Käytän kotona työhuonettani sekä metsätalouden tulojen että palkkatulojeni hankkimiseen. Kuinka paljon vähennystä voisin saada? Voinko vaatia molemmista tuloista työhuonevähennyksen tulonhankkimiskuluna?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa: 

Kyllä voit vaatia. Verohallinnon ohjeiden mukaan työhuonevähennys voidaan jakaa eri tulolähteille tai tulolajeille, jos työhuonetta käytetään useampaan tarkoitukseen.

Koska käytät työhuonettasi sekä palkkatulojen että metsätalouden tulojen hankintaan, sinulle voidaan myöntää työhuonevähennys molemmista.

Kaikista tulolähteistä ja tulolajeista myönnettävien kaavamaisten työhuonevähennysten yhteismäärä on kuitenkin enintään 920 euroa verovuodessa, jos et esitä selvitystä tätä suuremmista todellisista kustannuksista.

Ainoastaan satunnaisten tulojen hankinnassa käytettävän työhuoneen maksimivähennys on 230 euroa. Jos teet vähennyksen todellisten kulujen perusteella, kulut jaetaan eri tulojen kesken sen mukaan, mikä osuus työhuonevähennyksestä kohdistuu kullekin tulolle.

Jos saat metsästä puunmyyntituloja ja hoidat metsätalouteen liittyvät paperityöt kotonasi, voisit vähentää metsätalouden pääomatuloista tulonhankkimiskuluna työhuonevähennyksenä 230 euroa, koska metsätalouden tuloissa on kyse satunnaisten tulojen hankkimisesta,

Palkkatuloistasi vähennetään automaattisesti tulonhankkimisvähennyksenä 750 euroa, kuitenkin enintään palkkatulon määrä.

Jos palkkatulojesi kaikki tulonhankkimiskulut mukaan lukien työhuonevähennys ovat enintään 750 euroa, niistä ei ole mitään lisähyötyä sinulle. Jos tulohankkimiskulusi ylittävät 750 euroa, sinulle myönnetään vähennys todellisten tulonhankkimiskulujen mukaan.

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Jarin vähennykset

Verovähennykset ovat olennainen osa ansiotulojen verotusta. Esimerkkipalkansaajallemme, Jarille, myönnetään verotuksessa vain viran puolesta tehtävät vähennykset, jotka hänelle myönnetään 40 000 euron bruttopalkastaan "automaattisesti". Kaikista ansiotulojen verotuksessa tehtävistä vähennyksistä...

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki