19.12.2023

Palkansaajan tulo­vero­prosentin kehitys

Palkansaajan tulo­vero­prosentteihin vaikuttavat mahdolliset hallituksen ja eduskunnan päättämät veronkiristykset ja -kevennykset, ansiotason muutos sekä veron­luonteisten sosiaali­vakuutusmaksujen muutos.

Alla olevan kuvion tuloveroprosentti sisältää kaikki palkkasidonnaiset palkasta perittävät verot ja veroluonteiset maksut (valtion tulovero, keskimääräinen kunnallisvero, keskimääräinen kirkollisvero, yleisradiovero, sairausvakuutuksen päiväraha- ja sairaanhoitomaksut sekä työeläke (alle 53v)- ja työttömyysvakuutusmaksut, jotka ovat muussa verotuksessa vähennyskelpoisia) sekä verottajan viran puolesta automaattisesti tekemät vähennykset.

Esimerkkitulojen vuosittainen kehitys on Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukainen (*tähdellä merkittyjen vuosien osalta valtiovarainministeriön ennuste). Vuosipalkka on kuukausipalkka kerrottuna 12,5:llä. Taulukon esimerkkipalkoista toiseksi matalin tulotaso kuvaa keskituloista kokoaikaista työtä tekevää palkansaajaa Suomessa.

Katso myös: Palkansaajan tuloverotuksen rakenne | Palkansaajan veroprosentit | Palkansaajan tuloveroprosentteja eri maissa

Tuloverojen osuus veronalaisesta tulosta neljällä esimerkkipalkkatasolla 1991-2024*, %

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Palkansaajan tuloverotuksen rakenne

Mitä eri veroja ja veronluonteisia maksuja palkasta peritään ja kuinka paljon? Palkansaajan maksamien tuloverojen määrää ja rakennetta on havainnollistettu alla olevissa kuvioissa kolmella eri tulotasolla vuonna 2024.

Lue lisää

Palkansaajan veroprosentit

Palkansaajan tuloveroaste eli työtulojen veroprosentti kertoo maksettavien tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuuden palkasta kyseisellä tulotasolla. Loppuosa palkasta jää nettotulona verojen jälkeen käteen.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!