13.1.2022

Palkkakuitti 2021

Kuinka suuri on palkkaan kohdistuva verokiila? Mitä palkkakuitti sisältää? Työnantaja tekee työntekijän palkasta eli bruttopalkasta veronpidätyksen sekä vähentää työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja tilittää ne eteenpäin. Jäljelle jää nettopalkka eli summa, jonka työntekijä saa tililleen.

Bruttopalkan lisäksi työnantaja maksaa palkasta veronluonteisia työnantajan sairausvakuutusmaksuja ja työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksuja. Nämä summat eivät näy palkansaajan palkkakuitilla.

Palkkakustannus muodostuu palkansaajan bruttopalkasta sekä työnantajan pakollisista maksuista. 

Alla olevat kuviot kertovat, paljonko eri veroja ja veronluonteisia maksuja työntekijän palkasta maksetaan, kun bruttopalkka on 2 000, 3 500 tai 6 000 euroa.

Palkansaajan bruttopalkka 2 000 € – Työnantajan palkkakulu 2 419 €

Palkansaajan bruttopalkka 3 500 € – Työnantajan palkkakulu 4 234 €

Palkansaajan bruttopalkka 6 000 € – Työnantajan palkkakulu 7 258 €

Palkansaajan vuositulo ja siihen perustuva vuotuinen verontarve on laskettu kertomalla kuukausipalkka 12,5:llä (12 kk:n palkka + 0,5 kk:n palkkaa vastaava lomaraha). Lomarahan maksukuukautena työkustannus, tulot, verot ja maksut ovat 1,5-kertaisia olettaen, että koko vuoden lomaraha maksetaan kerralla.

Laskelmien esimerkkipalkansaaja on alle 53-vuotias, jonka verotuksessa on huomioitu vain automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Viran puolesta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa tulonhankkimisvähennys, kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, työtulovähennys ja perusvähennys. Valtion tuloverotuksen ja yle-veron lisäksi muut veroperusteet ovat:

  • keskimääräinen kunnallisveroprosentti 20,02 %
  • keskimääräinen kirkollisveroprosentti 1,39 %
  • sairausvakuutusmaksut: sairaanhoitomaksu 0,68 % ja päivärahamaksu 1,36 %
  • työttömyysvakuutusmaksu 1,40 %
  • palkansaajan työeläkemaksu 7,15 %

Työnantajan maksuperusteet ovat vastaavasti seuraavat:

  • Työnantajan TyEL-maksu 17,25 % bruttopalkasta - TyEL-kokonaismaksu yht. keskimäärin 24,4 %, josta vähennetty alle 53-vuotiaan palkansaajan osuus 7,15 %
  • Työttömyysvakuutusmaksu (keskim.) 1,42 % bruttopalkasta
  • Sairausvakuutusmaksu 1,53 % bruttopalkasta
  • Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu (keskim.) 0,70 % bruttopalkasta
  • Ryhmähenkivakuutusmaksu (keskim.) 0,07 % bruttopalkasta
Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki