Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

Ansiotulojen verot ja maksut 12.1.2022

Palkkakuitti

Kuinka paljon veroa ja veronluonteisia maksuja palkasta pitää maksaa?

Työnantaja tekee työntekijän palkasta eli bruttopalkasta veronpidätyksen sekä vähentää työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja tilittää ne eteenpäin. Jäljelle jää nettopalkka eli summa, jonka työntekijä saa tililleen.

Bruttopalkan lisäksi työnantaja maksaa palkasta veronluonteisia työnantajan sairausvakuutusmaksuja ja työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksuja. Nämä summat eivät näy palkansaajan palkkakuitilla.

Palkkakustannus muodostuu palkansaajan bruttopalkasta sekä työnantajan pakollisista maksuista.

Alla olevat kuviot kertovat, paljonko eri veroja ja veronluonteisia maksuja työntekijän palkasta maksetaan, kun bruttopalkka on 2 000, 3 500 tai 6 000 euroa.

Palkansaajan bruttopalkka 2 000 € – työnantajan palkkakulu 2 426 €

 

 

Palkansaajan bruttopalkka 3 500 € – työnantajan palkkakulu 4 246 €

 

 

Palkansaajan bruttopalkka 6 000 € – työnantajan palkkakulu 7 279 €

 

 

Palkansaajan vuositulo ja siihen perustuva vuotuinen verontarve on laskettu kertomalla kuukausipalkka 12,5:llä (12 kk:n palkka + 0,5 kk:n palkkaa vastaava lomaraha). Lomarahan maksukuukautena työkustannus, tulot, verot ja maksut ovat 1,5-kertaisia olettaen, että koko vuoden lomaraha maksetaan kerralla.

Laskelmien esimerkkipalkansaaja on alle 53-vuotias, jonka verotuksessa on huomioitu vain automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Viran puolesta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa tulonhankkimisvähennys, kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, työtulovähennys ja perusvähennys. Valtion tuloverotuksen ja yle-veron lisäksi muut veroperusteet ovat:

  • keskimääräinen kunnallisveroprosentti 20,01 %
  • keskimääräinen kirkollisveroprosentti 1,39 %
  • sairausvakuutusmaksut: sairaanhoitomaksu 0,53 % ja päivärahamaksu 1,18 %
  • työttömyysvakuutusmaksu 1,50 %
  • palkansaajan työeläkemaksu 7,15 %

Työnantajan maksuperusteet ovat vastaavasti seuraavat:

  • Työnantajan TyEL-maksu 17,70 % bruttopalkasta - TyEL-kokonaismaksu yht. keskimäärin 24,4 %, josta vähennetty alle 53-vuotiaan palkansaajan osuus 7,15 %
  • Työttömyysvakuutusmaksu (keskim.) 1,51 % bruttopalkasta
  • Sairausvakuutusmaksu 1,34 % bruttopalkasta
  • Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu (keskim.) 0,70 % bruttopalkasta
  • Ryhmähenkivakuutusmaksu (keskim.) 0,06 % bruttopalkasta
Tulosta sivu

Lisää aiheesta

Ansiotulojen verot ja maksut 22.11.2013

Avoerossa saatu hyvitys voi mennä verolle

Kun avoliitto hajoaa, avoliittolaki turvaa tietyissä tapauksissa avopuolisolle taloudellisen hyvityksen. Hyvityksen veronalaisuus riippuu siitä, millä perusteella se maksetaan. Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annettu laki tuli voimaan keväällä 2011.

Jäsenille. Liity tai kirjaudu lukeaksesi

Ansiotulojen verot ja maksut 15.6.2016

Ennakonpidätys on arvio työttömän päivärahan verosta

Työttömyysajalta työtön voi saada ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Näitä etuuksia verotetaan ansiotulona ja niistä toimitetaan ennakonpidätys.

Jäsenille. Liity tai kirjaudu lukeaksesi

Ansiotulojen verot ja maksut 16.2.2017

Vaikuttavatko vuokratulot eläkkeeni verotukseen?

Saan ansiotulona eläkettä hieman vajaat 45 000 euroa vuodessa. Eläkkeen lisäksi saan noin 5 000 euroa vuokratuloja omistamistani sijoitusasunnoista. Joudunko maksamaan eläkkeestä ns. lisäveroa?

Lue koko juttu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Palkansaajan tuloverotuksen rakenne

Mitä eri veroja ja veronluonteisia maksuja palkasta peritään ja kuinka paljon? Palkansaajan maksamien tuloverojen määrää ja rakennetta on havainnollistettu alla olevissa kuvioissa kolmella eri tulotasolla vuonna 2023.

Lue lisää

Palkansaajan veroprosentit

Palkansaajan tuloveroaste eli työtulojen veroprosentti kertoo maksettavien tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuuden palkasta kyseisellä tulotasolla. Loppuosa palkasta jää nettotulona verojen jälkeen käteen.

Lue lisää

Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki