Ansiotulojen verot ja maksut 8.1.2024

Palkkakuitti 2024

Kuinka paljon veroa ja veronluonteisia maksuja palkasta pitää maksaa 2024?

Työnantaja tekee työntekijän palkasta eli bruttopalkasta veronpidätyksen sekä vähentää työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja tilittää ne eteenpäin. Jäljelle jää nettopalkka eli summa, jonka työntekijä saa tililleen.

Bruttopalkan lisäksi työnantaja maksaa palkasta veronluonteisia työnantajan sairausvakuutusmaksuja ja työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksuja. Nämä summat eivät näy palkansaajan palkkakuitilla.

Palkkakustannus muodostuu palkansaajan bruttopalkasta sekä työnantajan pakollisista maksuista.

Alla olevat kuviot kertovat, paljonko eri veroja ja veronluonteisia maksuja työntekijän palkasta maksetaan, kun bruttopalkka on 2 300, 3 800 tai 6 500 euroa.

Palkansaajan bruttopalkka 2 300 € – työnantajan palkkakulu 2 769 €

Palkansaajan bruttopalkka 3 800 € – työnantajan palkkakulu 4 575 €

Palkansaajan bruttopalkka 6 500 € – työnantajan palkkakulu 7 826 €


Palkansaajan vuositulo ja siihen perustuva vuotuinen verontarve on laskettu kertomalla kuukausipalkka 12,5:llä (12 kk:n palkka + 0,5 kk:n palkkaa vastaava lomaraha). Lomarahan maksukuukautena työkustannus, tulot, verot ja maksut ovat 1,5-kertaisia olettaen, että koko vuoden lomaraha maksetaan kerralla.

Laskelmien esimerkkipalkansaaja on alle 53-vuotias, jonka verotuksessa on huomioitu vain automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Viran puolesta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa tulonhankkimisvähennys, ansiotulovähennys, työtulovähennys ja perusvähennys. Valtion tuloverotuksen ja yle-veron lisäksi muut veroperusteet ovat:

  • keskimääräinen kunnallisveroprosentti 7,46 %
  • keskimääräinen kirkollisveroprosentti 1,38 %
  • sairausvakuutusmaksut: sairaanhoitomaksu 0,51 % ja päivärahamaksu 1,01 %
  • työttömyysvakuutusmaksu 0,79 %
  • palkansaajan työeläkemaksu 7,15 %

Työnantajan maksuperusteet ovat vastaavasti seuraavat:

  • Työnantajan TyEL-maksu 17,66 % bruttopalkasta - TyEL-kokonaismaksu yht. keskimäärin 24,81 %, josta vähennetty alle 53-vuotiaan palkansaajan osuus 7,15 %
  • Työttömyysvakuutusmaksu (keskim.) 0,79 % bruttopalkasta
  • Sairausvakuutusmaksu 1,16 % bruttopalkasta
  • Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu (keskim.) 0,70 % bruttopalkasta
  • Ryhmähenkivakuutusmaksu (keskim.) 0,06 % bruttopalkasta

Palkkakuitit 2018-2023

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Palkansaajan tuloveroprosentin kehitys

Palkansaajan tulo­vero­prosentteihin vaikuttavat mahdolliset hallituksen ja eduskunnan päättämät veronkiristykset ja -kevennykset, ansiotason muutos sekä veron­luonteisten sosiaali­vakuutusmaksujen muutos.

Lue lisää

Palkansaajan tuloverotuksen rakenne

Mitä eri veroja ja veronluonteisia maksuja palkasta peritään ja kuinka paljon? Palkansaajan maksamien tuloverojen määrää ja rakennetta on havainnollistettu alla olevissa kuvioissa kolmella eri tulotasolla vuonna 2024.

Lue lisää

Palkansaajan veroprosentit

Palkansaajan tuloveroaste eli työtulojen veroprosentti kertoo maksettavien tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuuden palkasta kyseisellä tulotasolla. Loppuosa palkasta jää nettotulona verojen jälkeen käteen.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!