Veroilmoitus

HUOMAA! Jos palautat veroilmoituksen paperilla, veroilmoituksen pitää olla  määräpäivänä perillä Verohallinnossa.

Veroilmoitusten määräajat 2021

Metsätalouden veroilmoitus on annettava viimeistään 1.3.2021, kuitenkin vasta 1.4.2020, jos harjoittaa myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa. Ohjeita metsätalouden veroilmoituksen tarkistajalle

Maatalouden harjoittajat antavat maataloutta koskevan veroilmoituksen ja esitäytetyn veroilmoituksen 1.4.2021 mennessä. Maatalousyhtymän on annettava veroilmoitus viimeistään 1.3.2021. Ohjeita maatalouden veroilmoituksen tarkistajalle

Alkutuottajan arvonlisäveroilmoitus on annettava viimeistään 1.3.2021. Ohjeita alkutuottajan arvonlisäveroilmoituksen tarkistajalle

Yhteisetuudet antavat veroilmoituksen 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos tilikausi on päättynyt 31.12.2020, voi veroilmoituksen antaa vielä perjantaina 30.4.2021. Ohjeita yhteisetuuden veroilmoituksen tarkistajalle

Osakeyhtiön on annettava veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden päättymisestä. Ohjeita osakeyhtiön veroilmoituksen tarkistajalle

Liikkeen- tai ammatinharjoittajan veroilmoitus ja esitäytty veroilmoitus on annettava 1.4.2021 mennessä. Ohjeita liikkeen ja ammatinharjoittajan veroilmoituksen tarkistajalle

Verohallinto lähettää henkilöasiakkaille esitäytetyn veroilmoituksen. Veroilmoituslomaketta ei palauteta, vaan mahdolliset muutokset tehdään erillisillä lomakkeilla. Veroilmoitukset voidaan antaa sähköisesti Omaverossa.

Veroilmoitus paperilla palautetaan siihen Verohallinnon osoitteeseen, joka on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen. Lomakkeet voi myös jättää muuhun Verohallinnon yksikköön.

Jos korjaat veroilmoitusta, muutosten tulee olla perillä Verohallinnossa viimeistään sinä päivänä, joka on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen, eli 4.5., 11.5. tai 18.5.2021.

Lomakkeet ja palautuskuori on hankittava itse ja lähetettävä Verohallintoon. Jos veroilmoituksen tiedot ovat oikein, ei tarvitse palauttaa mitään.

Jos henkilöllä on ilmoitettavia tuloja tai varallisuutta vuonna 2020, mutta hän ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, on hänen täytettävä veroilmoitus oma-aloitteisesti ja palautettava se 18.5.2021 mennessä.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat antavat elinkeinotoiminnan sekä esitäytetyn veroilmoituksen muutokset pääsääntöisesti 1.4.2021. 

Elinkeinoyhtymät antavat veroilmoituksen 1.4.2021.

Maatalouden harjoittajat antavat maataloutta koskevan veroilmoituksen ja esitäytetyn veroilmoituksen 1.4.2021 mennessä.

Verotusyhtymän on annettava veroilmoitus viimeistään 1.3.2021.

Yhdistyksen veroilmoituksen jättöaika riippuu tilikaudesta. Jos tilinpäätöspäivä oli 31.1.2020, on veroilmoitus annettava viimeistään 30.4.2021.

Rajoitetusti verovelvollisen on annettava kaikki tuloveroilmoituksensa viimeistään 18.5.2021.

Yhteisön ja yhteisetuuden on ilmoitettava sähköisesti kiinteistöverotuksen perusteena olevien tietojen virheet ja puutteet viimeistään 30.4.2021.

Muut verovelvolliset antavat kiinteistöveroilmoituksen tiistaina 4.5.2021 joko sähköisesti tai paperilomakkeella.

VIRHE VEROTUKSESSA? Onko verotuksessasi verovuodelta 2019 mielestäsi virhe? Vai unohditko vaatia jonkin verovähennyksen? Voit vaatia verotukseesi oikaisua.

 

 

Tulosta

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.