Veroilmoitus

Verohallinto lähettää kaikille henkilöasiakkaille esitäytetyn veroilmoituksen huhtikuun aikana. Se palautetaan 8.5. tai 15.5.2018 sen mukaan kuin kunkin asiakkaan esitäytettyyn veroilmoitukseen on merkitty. Esitäytettyä veroilmoitusta ei palauteta, jos veroilmoituksen tiedot ovat oikein.

Jos henkilöllä on ilmoitettavia tuloja tai varallisuutta vuonna 2017, mutta hän ei ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, on hänen täytettävä veroilmoitus oma-aloitteisesti ja palautettava se 15.5.2018 mennessä.

Esitäytetty veroilmoitus 2017

Kuuntele podcast

Veronmaksajien johtava verojuristi Päivi Kaari kertoo veroilmoituksen tarkistamisesta. Kuuntele podcast.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat antavat elinkeinotoiminnan sekä esitäytetyn veroilmoituksen pääsääntöisesti 3.4.2018. Elinkeinoyhtymät antavat veroilmoituksen 3.4.2018.

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus 2017

Maatalouden harjoittajat ja alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliset metsätalouden harjoittajat antavat maataloutta tai metsätaloutta koskevat veroilmoitukset 28.2.2018 mennessä.

Maatalouden veroilmoitus 2017
Metsätalouden veroilmoitus 2017

Osakeyhtiön veroilmoitus on annettava sähköisesti. Se on annettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden päättymisestä. Paperilomaketta voi käyttää vain erityisestä syystä.

Osakeyhtiön veroilmoitus 2017

Veroilmoitus palautetaan siihen Verohallinnon osoitteeseen, joka on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen. Veroilmoitus voidaan myös jättää muuhun Verohallinnon yksikköön.

Veroilmoitus voidaan antaa myös verohallinnon sähköisten ilmoittamispalvelujen avulla.

Jos puolisoilla tai rekisteröidyillä parisuhdekumppaneilla on veroilmoituksen jättöaika eri aikaan, molempien on annettava veroilmoitus siinä määräajassa, joka päättyy aikaisemmin.

Tulosta