Veroilmoitus

HUOMAA! Jos palautat veroilmoituksen paperilla, veroilmoituksen pitää olla perillä Verohallinnossa määräpäivänä.

Esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivät ovat 5.5., 12.5. tai 19.5.2020. Liikkeen- ja ammatinharjoittajien ja maanviljelijöiden sekä heidän puolisoittensa veroilmoitusten määräpäivä on huhtikuussa 2.4.2020. Esitäytetty veroilmoitus 2019

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat antavat veroilmoituksensa viimeistään 2.4.2020. Liikkeen- ja ammatinharjoittajat ja heidän puolisonsa palauttavat 2.4.2020 myös esitäytetyn veroilmoituksen. Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus 2019

Elinkeinoyhtymät antavat veroilmoituksen 2.4.2020.

Maatalousyrittäjät ja maataloutta harjoittavat kuolinpesät (lomake 2) antavat veroilmoituksen viimeistään 2.4.2020. Maatalouden harjoittajat palauttavat samaan aikaan sekä metsätalouden veroilmoituksen että täydennykset esitäytettyyn veroilmoitukseen. Maatalousyhtymät antavat veroilmoituksen 2Y viimeistään 2.3.2020. Maatalouden veroilmoitus 2019

Kiinteistöverotukseen on tullut muutoksia vuonna 2020. Veron eräpäivät voivat olla eri asiakkailla eri aikaan. Jos tiedoissa on korjattavaa, tee korjaukset ja palauta ne viimeistään 5.5.2020. Kiinteistöveroilmoitus 2020

Esitäytetty veroilmoitus 2019 postitetaan koteihin maalis-huhtikuussa 2020. Tiedot näkyvät myös Omaverossa. Jos olet valinnut Suomi.fi-palvelussa sähköisen viranomaisasioinnin, Omaverossa on oletuksena, ettei tietoja ei postiteta kotiin eli tiedot näkyvät vain Omaverossa. Omaverossa esitäytetyt veroilmoitukset ovat 19.3.2020 alkaen.

Veroilmoituksen korjaus- ja palautuspäivät ovat 5.5.2020, 12.5.2020 ja 19.5.2020. Oma päivä on merkitty valmiiksi esitäytettyyn veroilmoitukseen. 

Metsätalouden veroilmoitus piti antaa 2.3.2020, kuitenkin vasta 2.4.2020, jos harjoittaa myös maataloutta tai elinkeinotoimintaa. Metsätalouden veroilmoitus 2019

Alkutuottaja ilmoittaa arvonlisäverot Omavero-palvelussa tai Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista -lomakkeella. Vuoden 2019 arvonlisäveroista on annettava ilmoitus viimeistään 2.3.2020. Alkutuottajan arvonlisäveroilmoitus 2019

Kiinteistöyhtymien on annettava veroilmoituksensa verovuodelta 2019 viimeistään 2.3.2020. Kiinteistöyhtymän veroilmoitus 2019

Yhteisetuuksien on annettava veroilmoitus, jos niillä on ollut veronalaista tuloa. Yhteisetuuden veroilmoitus 2019

Osakeyhtiön veroilmoitus on annettava sähköisesti. Se on annettava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymiskuukauden päättymisestä. 

 

 

Tulosta