Palkkakuitti 2017

Mitä palkkakuitti sisältää? Työnantaja tekee työntekijän palkasta eli bruttopalkasta veronpidätyksen sekä vähentää työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ja tilittää ne eteenpäin. Jäljelle jää nettopalkka eli summa, jonka työntekijä saa tililleen.

Bruttopalkan lisäksi työnantaja maksaa palkasta työnantajan sairausvakuutusmaksuja ja työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksuja. Nämä summat eivät näy palkansaajan palkkakuitilla. 

Työn kokonaiskustannus muodostuu palkansaajan bruttopalkasta sekä työnantajan pakollisista maksuista.

Alla olevat kuviot kertovat, mitä eri maksuja työntekijän palkkaan liittyy, kun kuukauden bruttopalkka on 1 600, 3 000 tai 6 000 euroa. 

Palkansaajan bruttopalkka 1600 € - Työnantajan työkustannus 1957 € 

Palkansaajan bruttopalkka 3000 € - Työnantajan työkustannus 3666 €

Palkansaajan bruttopalkka 6000 € - Työnantajan työkustannus 7339 €

Palkansaajan vuositulo ja siihen perustuva vuotuinen verontarve on laskettu kertomalla kuukausipalkka 12,5:llä (12 kk:n palkka + 0,5 kk:n palkkaa vastaava lomaraha).

Laskelmien esimerkkipalkansaaja on alle 53-vuotias, jonka verotuksessa on huomioitu vain automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Viran puolesta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa tulonhankkimisvähennys, kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, työtulovähennys ja perusvähennys. Valtion tuloverotuksen lisäksi muut veroperusteet ovat:

 • keskimääräinen kunnallisveroprosentti 19,91 %
 • keskimääräinen kirkollisveroprosentti 1,37 %
 • sairausvakuutusmaksut: sairaanhoitomaksu 0,0 % ja päivärahamaksu 1,58 %
 • työttömyysvakuutusmaksu 1,60 %
 • palkansaajan työeläkemaksu 6,15 %
 • Yle-vero, 0,68 %, ei alle 70 euroa, max. 143 euroa

Työnantajan maksuperusteet ovat vastaavasti seuraavat:

 • Työnantajan (keskim.) TyEL-maksu 17,95 % bruttopalkasta
 • Työttömyysvakuutusmaksu (keskim.) 2,41 % bruttopalkasta
 • Sairasvakuutusmaksu 1,08 % bruttopalkasta
 • Työnantajan tapaturmavakuutusmaksu 0,8 % bruttopalkasta
 • Ryhmähenkivakuutusmaksu (keskim.) 0,07 % bruttopalkasta

(Sivu päivitetty 11.4.2017)

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi