Keskeiset tuloveroperusteet

Kunnallisverotuksessa verotettavaan tuloon perustuvat verot ja maksut vuosina 2014-2017

Eläkeläinen:

  2014 2015 2016 2017
Kunnallisveroprosentti keskimäärin, % 19,74 19,83 19,86 19,91
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu, % 1,49 1,49 1,47 1,45
Kirkollisveroprosentti keskimäärin, % 1,36 1,37 1,37 1,37
Yhteensä, % 22,59 22,69 22,70 22,73

Lisätietoa eläkkeiden verotuksesta ja eläketulon lisäverosta 

Palkansaaja:

  2014 2015 2016

2017

Kunnallisveroprosentti keskimäärin, % 19,74 19,83 19,86 19,91
Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu, % 1,32 1,32 1,30 0,00
Kirkollisveroprosentti keskimäärin, % 1,36 1,37 1,37 1,37
Yhteensä, % 22,42 22,52
22,53 21,28

 

Pakolliset sosiaalivakuutusmaksut palkasta:

 
  2014 2015 2016 2017
Työeläkemaksu, % 5,55  5,7  5,7  6,15
 - korotettu maksu,
53-62 -vuotiailla
      7,65
 - korotettu maksu 53 vuotta täyttäneillä 7,05 7,2 7,2  
Työttömyys-vakuutusmaksu,% ** 0,5 0,65 1,15 1,6
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu,%*** 0,84 0,78 0,82 1,58

** Yrityksen osaomistaja maksaa 0,7 % työttömyysvakuutusmaksua vuonna 2017. 

*** YEL-vakuutetuille yrittäjillle lisätään päivärahamaksuun lisärahoitusosuus, joka vuonna 2017 on 0,06 % (oli 0,13% 2015-2016). Vuonna 2017 päivärahamaksua ei peritä, jos tulot ovat alle 14 000 euroa/vuosi.

Valtion tuloveroasteikko ja palkansaajan tuloveroperusteita

Tuloveroasteikot vuodesta 1991 lähtien (pdf)

Palkansaajan tuloveroperusteita 2002-2017 (pdf)

Pääomatulojen veroprosentit

Veronalaista pääomatuloa on sellainen tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pääomatuloa on muun ohessa omaisuuden luovutuksesta saatu voitto, tietyt korkotulot, vuokratulo, voitto-osuus, henkivakuutuksen tuotto, metsätalouden pääomatulo, maa-aineksista saadut tulot ja jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus. Listatusta yhtiöstä saatu osinko on 85 prosenttisesti pääomatuloa (vuodesta 2014 alkaen).

Vuodesta 2012 lähtien pääomatulojen verotus on ollut progressiivista. Vuodesta 2016 lähtien verokannat ovat 30 prosenttia ja 30 000 euron ylittävältä osalta 34 %. 

2016-2017 30 % / 34 % (yli 30 000 euron osalta)
2015 30 % / 33 % (yli 30 000 euron osalta)
2014 30 % / 32 % (yli 40 000 euron osalta)
2012-2013 30 % / 32 % (yli 50 000 euron osalta)
2005-2011 28%
2000-2004 29 %
1996-1999 28 %
1993-1995 25 %

 
Päivitetty 16.12.2016

 

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi