Verotuksen rakenne Suomessa

Verorakennetta on yleistä tarkastella luokittelemalla kerätyt verot tuloveroihin, pakollisiin sosiaalivakuutusmaksuihin, omaisuusveroihin ja kulutusveroihin.

Suomessa kotitalouksilta kerättäviä tuloveroja ovat mm. valtion ansio- ja pääomatuloverot sekä kunnallisvero. Veronluonteisia sosiaaliturvamaksuja ovat esimerkiksi työtuloihin perustuvat eläkevakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut sekä verohallinnon keräämät sairausvakuutusmaksut. Omaisuusveroja ovat kiinteistöverot, perintö- ja lahjavero sekä varainsiirtovero. Kulutusverot ovat välillisiä tavaroista ja palveluista maksettavia veroja. Merkittävimpiä niistä ovat arvonlisävero sekä valmisteverot. Veroluokitus perustuu OECD:n verotilastoihin.

Verotuksen rakenne Suomessa, prosenttia kokonaisverotuloista

  1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Kotitalouksien tuloverot 35,7 37,4 34,7 31,1 30,6 30,6 29,5 30,2 30,1
Yhteisöjen tulovero 3,4 3,4 4,5 5,0 12,5 7,6 6,0 4,9 4,9
Pakolliset sos.vak.maksut 23,3 21,9 25,6 30,8 25,2 27,3 29,7 29,0 27,6
   josta vakuutettu 4,6 5,3 4,8 9,2 6,7 6,9 8,7 9,1 10,9
   josta työnantaja 18,7 16,6 20,8 21,6 18,5 20,4 21,0 19,8 16,7
Muut verot palkkasummasta 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Omaisuusverot 1,9 2,7 2,4 2,2 2,4 2,7 2,7 3,3 3,6
Kulutusverot 35,3 33,9 32,5 30,2 29,0 31,5 31,8 32,3 33,6
   yleiset kulutusverot 17,3 18,3 19,3 17,4 17,4 19,9 20,4 20,6 22,0
   erityiset kulutusverot 18,0 15,6 13,3 12,8 11,6 11,6 11,4 11,7 11,6
Muut verot 0,2 0,2 0,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

Lähde: Tilastokeskus

Verotuksen rakenne Suomessa, prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen

  1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Kotitalouksien tuloverot 12,6 14,6 14,9 13,8 14,0 12,9 12,0 13,2 12,6
Yhteisöjen tulovero 1,2 1,3 1,9 2,2 5,7 3,2 2,4 2,2 2,0
Pakolliset sos.vak.maksut 8,2 8,6 11,0 13,7 11,5 11,5 12,0 12,6 11,5
   josta vakuutettu 1,6 2,1 2,1 4,1 3,1 2,9 3,5 4,0 4,6
   josta työnantaja 6,6 6,5 8,9 9,6 8,5 8,6 8,5 8,6 7,0
Muut verot palkkasummasta 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Omaisuusverot 0,7 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 1,4 1,5
Kulutusverot 12,5 13,3 14,0 13,5 13,3 13,2 12,9 14,1 14,0
   yleiset kulutusverot 6,1 7,2 8,3 7,7 8,0 8,3 8,3 9,0 9,2
   erityiset kulutusverot 6,4 6,1 5,7 5,7 5,3 4,9 4,6 5,1 4,8
Muut verot 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Verot yht. 35,3 39,2 42,9 44,5 45,8 42,0 40,6 43,5 41,8

Lähde: Tilastokeskus

Päivitetty 16.3.2021

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.