Verotuksen rakenne

Verorakennetta on yleistä tarkastella luokittelemalla kerätyt verot tuloveroihin, pakollisiin sosiaalivakuutusmaksuihin, omaisuusveroihin ja kulutusveroihin.

Suomessa kotitalouksilta kerättäviä tuloveroja ovat mm. valtion ansio- ja pääomatuloverot sekä kunnallisvero. Veronluonteisia sosiaaliturvamaksuja ovat esimerkiksi työtuloihin perustuvat eläkevakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut sekä verohallinnon keräämät sairausvakuutusmaksut. Omaisuusveroja ovat kiinteistöverot, perintö- ja lahjavero sekä varainsiirtovero. Kulutusverot ovat välillisiä tavaroista ja palveluista maksettavia veroja. Merkittävimpiä niistä ovat arvonlisävero sekä valmisteverot. Veroluokitus perustuu OECD:n verotilastoihin.

Verotuksen rakenne Suomessa, prosenttia kokonaisverotuloista 

  1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Kotitalouksien tuloverot 38,5 35,7 37,4 34,7 31,1 30,6 30,6 29,5 30,2
Yhteisöjen tulovero 4,7 3,4 3,4 4,5 5,0 12,5 7,6 6,0 4,9
Pakolliset sos.vak.maksut  20,4 23,3 21,9 25,6 30,8 25,2 27,3 29,7 29,0
   josta vakuutettu 5,4 4,6 5,3 4,8 9,2 6,7 6,9 8,7 9,1
   josta työnantaja 15,0 18,8 16,6 20,8 21,6 18,5 20,4 21,0 19,8
Muut verot palkkasummasta 2,3 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Omaisuusverot 1,9 1,9 2,7 2,4 2,2 2,4 2,7 2,7 3,3
Kulutusverot 31,9 35,3 33,9 32,5 30,2 29,0 31,5 31,8 32,3
Muut verot 0,2 0,2 0,2 0,1 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3

Lähde: Tilastokeskus

Verotuksen rakenne Suomessa, prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen

  1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Kotitalouksien tuloverot 14,0 12,6 14,6 14,9 13,8 14,0 12,9 12,0 13,3
Yhteisöjen tulovero 1,7 1,2 1,3 1,9 2,2 5,7 3,2 2,4 2,2
Pakolliset sos.vak.maksut 7,4 8,2 8,6 11,0 13,7 11,6 11,5 12,1 12,7
   josta vakuutettu 2,0 1,6 2,1 2,1 4,1 3,1 2,9 3,5 4,0
   josta työnantaja 5,5 6,6 6,5 8,9 9,6 8,5 8,6 8,6 8,7
Muut verot palkkasummasta 0,8 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Omaisuusverot 0,7 0,7 1,1 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1 1,4
Kulutusverot 11,6 12,5 13,3 14,0 13,5 13,3 13,3 13,0 14,2
   josta yleiset verot (ALV) 5,7 6,1 7,2 8,3 7,7 8,0 8,4 8,3 9,1
Muut verot 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1
Verot yht. 36,3 35,3 39,1 42,9 44,5 45,8 42,1 40,8 44,0

Lähde: Tilastokeskus

Tilastokeskuksen Verot ja veronluonteiset maksut -tilaston sivut

Päivitetty 18.7.2016

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi