Kotitalousvähennys ja palkanmaksu 4.1.2023

Kotitalousvähennyksen tekeminen


Kotitalousvähennyksen perustietopaketti

Kotitalousvähennys  ◦ Kotitalousvähennyksen tekeminen  ◦ Mistä työstä kotitalousvähennys?  ◦ Kotitalousvähennys ja työn tekemispaikka  ◦ Tuet ja kotitalousvähennys  ◦ Kotitalous työnantajana Sähkövähennys


  • Kotitalousvähennys myönnetään ainoastaan luonnolliselle henkilölle.
  • Kuolinpesä voi saada vähennyksen henkilön kuolinvuodelta, mutta ei enää sen jälkeen.
  • Kotitalousvähennystä ei myönnetä henkilön itsensä tekemästä työstä eikä työstä, jonka on tehnyt vähennystä hakevan henkilön kanssa samassa taloudessa asuva.

Kotitalousvähennyksenä voit vuonna 2023 vähentää

  • 60 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta tai 30 prosenttia maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut, jos kyseessä on kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö tai öljylämmityksestä luopuminen. Näiden töiden osalta vähennyksen enimmäismäärä on 3 500 euroa.  
  • 40 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta tai 15 prosenttia maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut, kun kyseessä on muu kotitalousvähennykseen oikeuttava työ kuin kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö tai öljylämmityksestä luopumiseen liittyvä työ eli esimerkiksi muu remontointityö. Näiden töiden perusteella kotitalousvähennystä voi saada korkeintaan 2 250 euroa.

Omavastuu on kaikissa tilanteissa 100 euroa/hlö/vuosi.

  • Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta.
  • Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista.

Maksimivähennyksen eli 3 500 euron vähennyksen saat, jos vuonna 2023 yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä 6 000 euroa [(6 000 x 60 %) - 100) = 3 500 euroa]. Tähän määrään voi sisältyä enintään 2 250 eurolla vähennystä muun kuin korotetun vähennyksen piirissä olevan työn perusteella.

Ennen palvelun ostamista kannattaa tarkistaa, että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Jos yritys on sopimuksen tekohetkellä rekisterissä, kotitalousvähennyksen saa, vaikka se olisi poistettu rekisteristä laskun maksamishetkellä.

Tiedon ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta saat netistä osoitteesta www.ytj.fi.

Hyödyllisiä linkkejä kotitalousvähennyksestä:


Kotitalousvähennyksen perustietopaketti

Kotitalousvähennys  ◦ Kotitalousvähennyksen tekeminen  ◦ Mistä työstä kotitalousvähennys?  ◦ Kotitalousvähennys ja työn tekemispaikka  ◦ Tuet ja kotitalousvähennys  ◦ Kotitalous työnantajana Sähkövähennys


Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Tuet ja kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos samaan työsuoritukseen on saatu omaishoidon tukea lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli palkkatukea.

Lue lisää

Sähkövähennys

Voit saada sähkövähennyksen verotuksessa siltä osin, kun sähkölaskusi ylittää 2 000 euroa ja on enintään 6 000 euroa. Saat silloin kotitalousvähennyksenä vähentää 60 prosenttia 2 000 euroa ylittävistä kustannuksista. Vähennys on määräaikainen 1.1.-30.4.2023 välisenä aikana.

Lue lisää

Mistä työstä kotitalousvähennys?

Kotitalousvähennystä voi saada muun muassa "tavanomaisesta kotitaloustyösta", "tavanomaisesta hoiva- ja hoitotyöstä" sekä "kunnossapito- ja perusparannustyöstä". Mutta nämä käytännössä tarkoittavat?

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki