Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

Kotitalousvähennys ja palkanmaksu 4.1.2023

Kotitalousvähennys


Kotitalousvähennyksen perustietopaketti

◦ Kotitalousvähennys  ◦ Kotitalousvähennyksen tekeminen  ◦ Mistä työstä kotitalousvähennys?  ◦ Kotitalousvähennys ja työn tekemispaikka  ◦ Tuet ja kotitalousvähennys  ◦ Kotitalous työnantajana Sähkövähennys


 Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista.  

Saat kotitalousvähennystä myös edellä mainituista töistä, jotka tehdään sinun tai puolisosi vanhempien tai isovanhempien kotona tai vapaa-ajan asunnolla. Sinun on kuitenkin maksettava itse kustannukset, jos haluat vähennyksen omaan verotukseesi. Vanhemmat tai isovanhemmat eivät voi niitä tällöin maksaa.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä henkilöä kohti on 3 500 euroa vuonna 2023, jos kyseessä on kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö tai öljylämmityksestä luopuminen.

Muiden kotitalousvähennykseen oikeuttavien töiden kuin kotitalous-, hoiva- tai hoitotöiden tai öljylämmityksestä luopumiseen liittyvien töiden osalta kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa.

Katso: Kotitalousvähennykseen oikeuttavat työt

Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa verotusta varten joko verkon kautta Omaverossa tai postitse esimerkiksi lomakkeella 14A (kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta). Omaverossa voi antaa vuoden 2022 kotitalousvähennystä koskevat tiedot jo nyt. 

Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta. Vuoden 2022 veroilmoituksen määräpäivät ovat 9.5., 16.5. tai 23.5.2023. 

Työn teettäjä voi myös hakea kuluvan vuoden ennakonpidätysprosentin alentamista kotitalousvähennyksen perusteella eli muutosta verokorttiin sinä vuonna, kun vähennykseen oikeuttavat menot syntyvät. Tällöin kotitalousvähennyksen tiedot siirtyvät yleensä automaattisesti varsinaiselle veroilmoitukselle. Sama koskee palkka.fi -palvelua käyttäviä. Haet kätevimmin uutta verokorttia Omaverossa.

Esitäytetty veroilmoitus kannattaa aina tarkistaa ja vaatia kotitalousvähennystä, jos tiedot puuttuvat veroilmoituksesta. 

Vähennys myönnetään yleensä sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.

Kotitalousvähennyksen määrä

Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista.

Vuonna 2023 voit vähentää kotitalousvähennyksenä

  • 60 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta tai 30 prosenttia maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut, jos kyseessä on kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö tai öljylämmityksestä luopuminen. Tällöin vähennyksen enimmäismäärä on 3 500 euroa.
  • 40 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta tai 15 prosenttia maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut, muiden kotitalousvähennykseen oikeuttavien töiden kuin kotitalous-, hoiva- tai hoitotöiden tai öljylämmityksestä luopumiseen liittyvien töiden osalta. Tällöin vähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa.

Summa voi koostua pelkästään kotitalous-, remontti- tai tietotekniikkatöistä tai öljylämmityksestä luopumisesta tai näistä kaikista. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 euron omavastuuosuus.

  • Vuonna 2023 maksimivähennyksen eli 3 500 euron vähennyksen saat, jos yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä 6 000 euroa [(6 000 x 60 %) - 100) = 3 500 euroa]. Muiden kuin korotetun vähennyksen piiriin kuuluvien töiden perusteella laskettua vähennystä tähän voi sisältyä enintään 2 250 euroa.

Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos esimerkiksi 3 500 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen. Jos vähennykseksi vaadittu määrä ylittää maksimin, viranomainen vähentää vähentämättä jääneen määrän toisen puolison veroista automaattisesti. Puolisot voivat saada yhteensä enimmillään 7 000 euron vähennykset (vuonna 2023). Jos veroja on vain toisella, vähennys voidaan tehdä sen veroista, jolla niitä on.

Kotitalousvähennystä laskettaessa vähennetään ensin muiden töiden kuin korotetun enimmäismäärän piirissä olevien töiden perusteella myönnettävä vähennys. Vähentämisjärjestyksellä on merkitystä tilanteissa, joissa vähentämättä jäänyt määrä vähennetään verovelvollisen puolison verotuksessa. Vähentämisjärjestyksen johdosta puolisot voivat saada maksimaalisen hyödyn kotitalousvähennyksestä.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärät olivat samat vuonna 2022 kuin vuonna 2023. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärät vuonna 2021 samoin kuin vuonna 2020 oli 2 250 euroa vuodessa ja 2 400 euroa vuosina 2014–2019.

Tutustu myös Verohallinnon ohjeeseen: Kotitalousvähennys verotuksessa

 


Kotitalousvähennyksen perustietopaketti

◦ Kotitalousvähennys  ◦ Kotitalousvähennyksen tekeminen  ◦ Mistä työstä kotitalousvähennys?  ◦ Kotitalousvähennys ja työn tekemispaikka  ◦ Tuet ja kotitalousvähennys  ◦ Kotitalous työnantajana Sähkövähennys


Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Lisää aiheesta

Kotitalousvähennys ja palkanmaksu 27.10.2016

Miten vähennän ikkunaremontin kulut?

Omistan kiinteistön, jossa asun itse ja vuokraan siitä osaa ulkopuoliselle. Talossa tehtiin ikkunaremontti, jossa vanhat ikkunat uusittiin. Osan remonttikustannuksista voin ilmeisesti vähentää vuokratulosta, mutta voinko saada remonttikustannuksista myös kotitalousvähennystä?

Lue koko juttu

Kotitalousvähennys ja palkanmaksu 21.12.2017

Miten vähennämme keittiö- ja pintaremontin kulut?

Olemme teettämässä omistamaani asuntoon keittiö- ja pintaremonttia. Emme asu asunnossa. Aiemmin siinä asui lapsemme, mutta nyt asunto on ollut tyhjillään. Asunto on tarkoitus vuokrata remontin jälkeen. Voinko saada remontista kotitalousvähennyksen tai vähennyksiä vuokratulosta?

Lue koko juttu

Kotitalousvähennys ja palkanmaksu 2.2.2022

Veromuutokset 2022

Verotukseen tehtiin seuraavanlaisia muutoksia vuonna 2022: Ansiotulojen verotus Ansiotuloverotukseen tehtiin hallitusohjelman mukaiset ansiotason nousua vastaavat "indeksitarkistukset", jottei ennustettu yleinen ansiotason nousu nostaisi tuloveroprosenttia. Sosiaalivakuutusmaksujen kokonaistaso...

Lue koko juttu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Oman asunnon myynti

Asunnon myynti on luovutus- eli myyntiverotuksen kohteena. Oman asunnon myynnistä ei kuitenkaan tarvitse maksaa veroa, jos verovapauden edellytykset täyttyvät

Lue lisää

Mikä maa verottaa kiinteistön myyntivoitosta?

Olen asunut vakituisesti Isossa-Britanniassa jo kymmeniä vuosia ja maksan verot Britanniaan. Suomessa minulla on isältäni perimäni talo, joka on ollut vapaa-ajanasuntonani yli 10 vuotta. Nyt tarkoitukseni on myydä omakotitalo. Mihin maahan maksan siitä veron? Isossa-Britanniassa minulle sanottiin...

Lue lisää

Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki