Tuloja ulkomailta 2.1.2024

Tuloja ulkomailta ja tuloja Suomesta

Suomen omat verolait sekä verosopimukset vaikuttavat siihen, miten ulkomaantuloja verotetaan Suomessa ja mitä tuloja Suomi voi verottaa, jos verovelvollinen asuu ulkomailla.

Suomella on laaja oikeus verottaa asukkaidensa tuloja ulkomailta. Suomessa asuvan yleisesti verovelvollisen kaikki tulot ovat pääsääntöisesti aina veronalaisia Suomessa. Maiden väliset verosopimukset tai kuuden kuukauden sääntö voi vaikuttaa verotukseen. Kuuden kuukauden sääntö koskee ulkomailla ansaittuja palkkatuloja. Jos sääntö soveltuu, palkka on Suomessa verovapaata.

Jos tulo on veronalaista sekä Suomessa että ulkomailla, Suomi poistaa asuinvaltiona kaksinkertaisen verotuksen.

Henkilö on Suomessa yleisesti verovelvollinen, jos hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti tai hän jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan. Tilapäinen poissaolo ei estä pitämästä oleskelua jatkuvana. Muut kuin yleisesti verovelvolliset ovat rajoitetusti verovelvollisia Suomessa. Rajoitetusti verovelvollinen maksaa Suomeen veroa vain niistä tuloista, jotka ovat Suomessa veronalaisia sekä Suomen tuloverolain että verosopimuksen mukaan. Laissa on lueteltu ne Suomesta saadut tulot, joita Suomi voi verottaa, jos kyse on rajoitetusti verovelvollisen saamista tuloista.

Ulkomaille muuttanut ja siellä asuva Suomen kansalainen on yleisesti verovelvollinen vielä muuttovuoden ja kolme seuraavaa vuotta, ellei hän osoita olennaisten siteiden Suomeen katkenneen (ns. kolmen vuoden sääntö). Tänä aikana uuden kotimaan ja Suomen välinen verosopimus voi rajoittaa Suomen verotusoikeutta, vaikka henkilö ei heti muutosta alkaen olisikaan Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.

 


Lisää aiheesta: Palkansaajan tulot | Mitä ansiotulot ovat? | Luontoisedut | Kilometrikorvaukset | Päivärahat | Verovähennykset | Ennakonpidätys verokortin mukaan | Tuloja ulkomailta ja tuloja Suomesta | Palkansaajan veroprosentit


Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!