Ansiotulojen verot ja maksut 2.1.2024

Mitä ansiotulot ovat?

Ansiotuloja ovat muun muassa

  • palkkatulo
  • eläketulo
  • veronalaiset sosiaalietuudet, kuten työttömyys-, sairaus- ja vanhempainpäivärahat
  • osingon ansiotulo-osuus (noteeraamaton oy)
  • yrittäjätulon ansiotulo-osuus (tmi, ay, ky)
  • maataloustulon ansiotulo-osuus

Ansiotuloja verotetaan progressiivisesti. Verojen suhteellinen määrä siis kasvaa tulojen kasvaessa.

Ansiotuloista maksetaan veroa kunnalle ja valtiolle. Lisäksi maksetaan sairausvakuutusmaksua, jos henkilö on Suomessa vakuutettu, sekä palkasta lisäksi yleensä päivärahamaksua. Seurakuntaan kuuluvat maksavat kirkollisveroa. Kaikki edellä mainitut verot sisältyvät ennakonpidätysprosenttiin. Palkasta peritään lisäksi pakolliset elä- ja työttömyysvakuutusmaksut, jotka ovat vähennyskelpoisia verotuksessa.

Pääomatulojen määrää ei huomioida ansiotulojen verotuksessa. Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulot, luovutusvoitot ja puun myyntitulot.

 


Lisää aiheesta: Palkansaajan tulot | Mitä ansiotulot ovat? | Luontoisedut | Kilometrikorvaukset | Päivärahat | Verovähennykset | Ennakonpidätys verokortin mukaan | Tuloja ulkomailta ja tuloja Suomesta | Palkansaajan veroprosentit | Palkansaajan tuloverolaskuri 2023


Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!