Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

Verovähennykset henkilöverotuksessa 10.1.2023

Verovähennykset

Verotuksessa on käytössä erilaisia vähennyksiä. Osa vähennyksistä tehdään suoraan veroista, osa taas tuloista ennen veron laskemista.

Verosta tehtävät vähennykset pienentävät suoraan maksettavan veron määrää. Suoraan
verosta tehdään mm. kotitalousvähennys.

Tuloista tehtävät vähennykset taas vähennetään tuloista ennen veron laskemista, eli vähennykset pienentävät vain summaa, mistä verot lasketaan. Tämän johdosta näiden vaikutus on paljon pienempi, kuin että vähennys tehtäisiin suoraan veroista.

Tulosta tehtävät vähennykset saa samoin perustein ja samansuuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Tulosta tehtävä vähennys on mm. asunnon ja työpaikan väliset matkakulut.

Ansiotuloista tehdään erilaisia vähennyksiä kuin pääomatuloista.

Vähennyksiä, joita ei tarvitse ansiotuloista erikseen vaatia

 • tulonhankkimisvähennys (jos todelliset vähennykset enintään 750 euroa tai alle)
 • työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut (jos veroilmoituksen esitäytetyt tiedot oikein)
 • pakolliset vakuutusmaksut (jos veroilmoituksen esitäytetyt tiedot oikein)
 • merityötulovähennys
 • ansiotulovähennys
 • opintorahavähennys
 • perusvähennys
 • eläketulovähennys
 • alijäämähyvitys
 • työtulovähennys

Palkkaan ja eläkkeeseen kohdistuvat eri verovähennykset. Nämä automaattisesti verotuksessa tehtävät vähennykset vaikuttavat oleellisesti siihen, paljonko veroja maksetaan.

Palkansaajan vähennyksillä on pyritty pääasiassa tukemaan työnteon kannustavuutta ja pienentämään työttömyysloukkuja. Toisaalta myös eläkkeensaajille on kohdennettu omia vähennyksiä, jotka pienentävät pieni- ja keskituloisten verotusta.

Palkkatulosta vähennetään kunnallis- ja valtionverotuksessa sosiaalivakuutusmaksut eli työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu (mutta ei sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua).

Lisäksi vähennetään tulonhankkimisvähennys ja ansiotulovähennys. Näitä, kuten muitakaan palkkatulojen hankkimiseen liittyviä vähennyksiä ei saa eläketulosta.

Kaikkien ansiotulojen perusteella, mukaan lukien sekä palkka että eläke, saa perusvähennyksen. Se vaikuttaa hieman eri tulotasoilla palkansaajalla ja eläkeläisellä.

Eläkkeensaajille merkittävin vähennys on eläketulovähennys, joka helpottaa merkittävästi pienituloisimpien eläkeläisten verotaakkaa.

Palkansaaja hyötyy myös työtulovähennyksestä, joka tehdään ensisijaisesti valtion tuloverosta.

Vähennykset joita pitää vaatia ansiotuloista itse

 • kotitalousvähennys
 • tulonhankkimisvähennys (kun vähennykset ylittävät 750 euroa)
 • asunnon ja työpaikan väliset matkakulut
 • työasuntovähennys
 • ryhmäeläkevakuutuksen maksut
 • veronmaksukyvyn alentumisvähennys
 • valtionverotuksen elatusvelvollisuusvähennys
 • opintolainavähennys

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Lisää aiheesta

Verovähennykset henkilöverotuksessa 17.2.2021

Oikeudenkäyntikulujen vähentäminen verotuksessa

Oikeudenkäyntikuluista osa on vähennyskelpoisia tulonhankkimismenoja ja osa taas vähennyskelvottomia elantomenoja. Jos oikeutta käydään tulon hankkimiseksi tai säilyttämisestä, menot saa vähentää.

Jäsenille. Liity tai kirjaudu lukeaksesi

Verovähennykset henkilöverotuksessa 11.10.2017

Kotoa töihin, töistä kotiin Mitä saa vähentää verotuksessa?

Työmatkojen vähentämiseen verotuksessa liittyy paljon väärinkäsityksiä. Tässä viisi esimerkkiä yleisistä myyteistä...

Jäsenille. Liity tai kirjaudu lukeaksesi

Verovähennykset henkilöverotuksessa 22.4.2021

Verojuristin 10 vinkkiä etätyöläiselle

Olin viime vuonna etätöissä kotona yli puolet työpäivistä. Jos teen kaavamaisen 920 euron työhuonevähennyksen, voinko vähentää sen lisäksi jotain muita etätyöstä johtuvia kuluja?

Lue koko juttu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Jarin palkka

Verotuksessa on monta ihmetyksen aihetta. Tiesitkö esimerkiksi, että keskituloinen palkansaaja maksaa yli kymmenkertaisen määrän kunnallisveroa valtionveroon verrattuna? Tässä artikkelissa käydään läpi, kuinka esimerkkipalkansaaja Jarin verot lasketaan vuonna 2019. Veronalaiset ja verotettavat...

Lue lisää

Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki