Verovähennykset henkilöverotuksessa 29.1.2024

Verovähennykset

Verotuksessa on käytössä erilaisia vähennyksiä. Osa vähennyksistä tehdään suoraan veroista, osa taas tuloista ennen veron laskemista.

Verosta tehtävät vähennykset pienentävät suoraan maksettavan veron määrää. Suoraan
verosta tehdään mm. kotitalousvähennys.

Tuloista tehtävät vähennykset taas vähennetään tuloista ennen veron laskemista, eli vähennykset pienentävät vain summaa, mistä verot lasketaan. Tämän johdosta näiden vaikutus on paljon pienempi, kuin että vähennys tehtäisiin suoraan veroista.

Tulosta tehtävät vähennykset saa samoin perustein ja samansuuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Tulosta tehtävä vähennys on mm. asunnon ja työpaikan väliset matkakulut.

Ansiotuloista tehdään erilaisia vähennyksiä kuin pääomatuloista.

Vähennyksiä, joita ei tarvitse ansiotuloista erikseen vaatia

 • tulonhankkimisvähennys (jos todelliset vähennykset enintään 750 euroa tai alle)
 • työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut (jos veroilmoituksen esitäytetyt tiedot oikein)
 • pakolliset vakuutusmaksut (jos veroilmoituksen esitäytetyt tiedot oikein)
 • merityötulovähennys
 • ansiotulovähennys
 • opintorahavähennys
 • perusvähennys
 • eläketulovähennys
 • alijäämähyvitys
 • työtulovähennys

Palkkaan ja eläkkeeseen kohdistuvat eri verovähennykset. Nämä automaattisesti verotuksessa tehtävät vähennykset vaikuttavat oleellisesti siihen, paljonko veroja maksetaan.

Palkansaajan vähennyksillä on pyritty pääasiassa tukemaan työnteon kannustavuutta ja pienentämään työttömyysloukkuja. Toisaalta myös eläkkeensaajille on kohdennettu omia vähennyksiä, jotka pienentävät pieni- ja keskituloisten verotusta.

Palkkatulosta vähennetään kunnallis- ja valtionverotuksessa sosiaalivakuutusmaksut eli työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu (mutta ei sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua).

Lisäksi vähennetään tulonhankkimisvähennys ja ansiotulovähennys. Näitä, kuten muitakaan palkkatulojen hankkimiseen liittyviä vähennyksiä ei saa eläketulosta.

Kaikkien ansiotulojen perusteella, mukaan lukien sekä palkka että eläke, saa perusvähennyksen. Se vaikuttaa hieman eri tulotasoilla palkansaajalla ja eläkeläisellä.

Eläkkeensaajille merkittävin vähennys on eläketulovähennys, joka helpottaa merkittävästi pienituloisimpien eläkeläisten verotaakkaa.

Palkansaaja hyötyy myös työtulovähennyksestä, joka tehdään ensisijaisesti valtion tuloverosta.

Vähennykset joita pitää vaatia ansiotuloista itse

 • kotitalousvähennys
 • tulonhankkimisvähennys (kun vähennykset ylittävät 750 euroa)
 • asunnon ja työpaikan väliset matkakulut
 • työasuntovähennys
 • ryhmäeläkevakuutuksen maksut
 • veronmaksukyvyn alentumisvähennys
 • valtionverotuksen elatusvelvollisuusvähennys
 • opintolainavähennys

 


Lisää aiheesta: Palkansaajan tulot | Mitä ansiotulot ovat? | Luontoisedut | Kilometrikorvaukset | Päivärahat | Verovähennykset | Ennakonpidätys verokortin mukaan | Tuloja ulkomailta ja tuloja Suomesta | Palkansaajan veroprosentit | Palkansaajan tuloverolaskuri 2023


Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 33 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!