Palkansaajan tulot 1.1.2024

Palkansaajan tulot

Työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettua vastiketta pidetään verotuksessa joko palkkana tai työkorvauksena. Palkansaajan verotuksessa palkka on aina veronalaista ansiotuloa.

Palkkaa on korvaus, joka on maksettu työ- ja virkasuhteessa tehdystä työstä. Tällöin osapuolet ovat tehneet työsopimuksen.

Palkaksi on ennakkoperintälaissa määritelty kaikenlaatuinen työ- ja virkasuhteessa saatu palkka, palkkio, etuus ja korvaus.

Palkkana pidetään myös työnantajan antamia luontoisetuja, esimerkiksi autoetua, asuntoetua, ravintoetua ja puhelinetua.

Seuraavat palkkiot ovat myös palkkaa, vaikka työsuhdetta ei muodostuisikaan: 

  • kokouspalkkiot
  • henkilökohtaiset luento- ja esitelmäpalkkiot
  • hallintoelimen jäsenyydestä saadut palkkiot
  • toimitusjohtajan palkkiot
  • avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostamat palkat
  • korvaukset luottamustoimesta.

Palkkatuloista maksetaan valtion tuloveroa, kunnallisveroa, kirkollisveroa (evankelis-luterilaiseen ja ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat), Yle-veroa, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksua sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua.

Työkorvaus

Ennakkoperintälain mukaan työkorvausta on työstä, tehtävästä tai palveluksesta muuna kuin palkkana saatu korvaus. Työkorvauksesta ei toimiteta ennakonpidätystä, jos sen saaja on ennakkoperintärekisterissä.

Työkorvauksen saajan verotusta toimitettaessa työkorvaus on pääsääntöisesti saajansa elinkeinotoiminnan tuloa. Jos työkorvauksen saajan ansiotoiminta on hyvin pienimuotoista, työkorvaus on saajansa henkilökohtaista ansiotuloa. Tällöin on kyse yleensä yksittäisistä ja satunnaisista työsuorituksista, joiden tekijä ei harjoita yritystoimintaa, mutta ei ole myöskään työsuhteessa työn teettäjään. Esimerkiksi kun kirjanpitäjänä työskentelevä henkilö hoitaa keilauskerhon kirjanpidon niin tällaisesta työstä tekijälle maksettu korvaus on kyseisen henkilön ansiotulona verotettavaa työkorvausta.

 


Lisää aiheesta:  Mitä ansiotulot ovat?  |  Luontoisedut  |  Päivärahat ja kilometrikorvaukset  |  Verovähennykset  |  Ennakonpidätys verokortin mukaan  |  Tuloja ulkomailta ja tuloja Suomesta  |  Palkansaajan veroprosentit  |  Palkansaajan tuloverolaskuri 2023


Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu
Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!