Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

Ansiotulojen verot ja maksut 22.2.2023

Palkansaajan tuloverolaskuri 2023

Vuositulot (euroa)


Palkansaajan verolaskurin tuloveroprosenteissa on huomioitu:

  • valtion tulovero
  • kunnallisvero (keskimääräisellä kunnallisveroprosentilla 7,37)
  • kirkollisvero (keskimääräisellä kirkollisveroprosentilla 1,38)
  • yleisradiovero
  • sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 0,6 ja päivärahamaksu 1,36 prosenttia
  • palkansaajan TyEL-maksu 7,15 prosenttia (17–52 v. tai 63–67 v.*)
  • työttömyysvakuutusmaksu 1,50 prosenttia
  • vain verottajan viran puolesta automaattisesti tekemät vähennykset

Tuloverolaskurin ilmoittama tuloveroaste kuvaa palkkatuloista perittävää keskimääräistä verotasoa Suomessa. Verotuksen tason lisäksi laskuri kertoo myös verotuksen progressiivisuudesta. Mitä nopeammin tuloveroprosentti nousee, sitä progressiivisempaa verotus on.

Raja- eli marginaaliveroaste kertoo kuinka paljon verot nousevat suhteessa tulojen lisäykseen.

Palkansaajan tuloverolaskuri sisältää kaikki palkansaajan ansiotuloista perittävät verot ja veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut. Verojen rajauksessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä kotimaisia (Tilastokeskus) ja kansainvälisiä (OECD, Eurostat) tilastoviranomaisten käytäntöjä, joiden mukaan myös työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu ovat veronluonteisia maksuja.

Palkansaajan tuloverolaskuri kuvaa tilannetta, jossa tulonsaaja ei verovuoden aikana ansaitse muita ansiotuloja (mm. eläke, työttömyysetuus, opintoraha) kuin palkkatuloa.

* Palkansaajan TyEL-maksu 53-62 -vuotiaalle olisi 8,65 % vuonna 2023.

Verohallinnon veroprosenttilaskuri

Tuloverolaskuri poikkeaa Verohallinnon veroprosenttilaskurista, jolla voi arvioida verokortissa ilmoitetun ennakonpidätysprosentin oikeellisuutta.

Verohallinnon ennakonpidätysprosentti ei sisällä työnantajan suoraan palkasta perimiä veronluonteisia maksuja, eli palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu sen sijaan sisältyvät ennakonpidätysprosenttiin. 

Verohallinnon veroprosenttilaskuri

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Kunnallis-ja kirkollisverot 2023

Sote-uudistuksen vuoksi kuntien verotulot laskevat ja valtion nousevat. Vuonna 2023 kuntien kunnallisveron määrä on vuoden 2022 veroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtionverotusta kiristetään vastaavasti.

Lue lisää

Eläkkeen ja palkan verotuksen erot

Eläkkeelle jäädessä moni saattaa yllättyä uudesta verokortin ennakonpidätysprosentista, joka ei välttämättä juuri laskekaan palkkatyön aikaisesta. Matalamman tulotason myötä näin kuitenkin voisi ennakoida käyvän. Myös vertailu työssäkäyvän puolison verokorttiin voi antaa aihetta ihmettelyyn siitä...

Lue lisää

Kuntaverot

Kunnat ovat merkittäviä verottajia Suomessa. Ne keräävät veroja kuntalaisten tuloista kunnallisveroina ja kiinteistöistä kiinteistöveroina. Ennen vuoden 2023 sote-uudistusta kunnallisvero oli arvonlisäveron ohella verokertymältään merkittävin yksittäinen vero Suomessa.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki