Ansiotulojen verot ja maksut 22.2.2023

Palkansaajan tuloverolaskuri 2023

Vuositulot (euroa)


Palkansaajan verolaskurin tuloveroprosenteissa on huomioitu:

  • valtion tulovero
  • kunnallisvero (keskimääräisellä kunnallisveroprosentilla 7,37)
  • kirkollisvero (keskimääräisellä kirkollisveroprosentilla 1,38)
  • yleisradiovero
  • sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu 0,6 ja päivärahamaksu 1,36 prosenttia
  • palkansaajan TyEL-maksu 7,15 prosenttia (17–52 v. tai 63–67 v.*)
  • työttömyysvakuutusmaksu 1,50 prosenttia
  • vain verottajan viran puolesta automaattisesti tekemät vähennykset

Tuloverolaskurin ilmoittama tuloveroaste kuvaa palkkatuloista perittävää keskimääräistä verotasoa Suomessa. Verotuksen tason lisäksi laskuri kertoo myös verotuksen progressiivisuudesta. Mitä nopeammin tuloveroprosentti nousee, sitä progressiivisempaa verotus on.

Raja- eli marginaaliveroaste kertoo kuinka paljon verot nousevat suhteessa tulojen lisäykseen.

Palkansaajan tuloverolaskuri sisältää kaikki palkansaajan ansiotuloista perittävät verot ja veronluonteiset sosiaalivakuutusmaksut. Verojen rajauksessa noudatetaan yleisesti hyväksyttyjä kotimaisia (Tilastokeskus) ja kansainvälisiä (OECD, Eurostat) tilastoviranomaisten käytäntöjä, joiden mukaan myös työeläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu ovat veronluonteisia maksuja.

Palkansaajan tuloverolaskuri kuvaa tilannetta, jossa tulonsaaja ei verovuoden aikana ansaitse muita ansiotuloja (mm. eläke, työttömyysetuus, opintoraha) kuin palkkatuloa.

* Palkansaajan TyEL-maksu 53-62 -vuotiaalle olisi 8,65 % vuonna 2023.

Verohallinnon veroprosenttilaskuri

Tuloverolaskuri poikkeaa Verohallinnon veroprosenttilaskurista, jolla voi arvioida verokortissa ilmoitetun ennakonpidätysprosentin oikeellisuutta.

Verohallinnon ennakonpidätysprosentti ei sisällä työnantajan suoraan palkasta perimiä veronluonteisia maksuja, eli palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksua. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu sen sijaan sisältyvät ennakonpidätysprosenttiin. 

Verohallinnon veroprosenttilaskuri

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Eläkkeensaajan veroprosentit 2023

Eläkkeensaajan tulo­vero­aste kertoo maksettavien tulo­verojen ja veron­luonteisten maksujen osuuden eläkkeestä kyseisellä tulo­tasolla. Loppuosa eläkkeestä jää nettona verojen jälkeen käteen.

Lue lisää

Palkansaajan veroprosentit 2023

Palkansaajan tuloveroaste eli työtulojen veroprosentti kertoo maksettavien tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuuden palkasta kyseisellä tulotasolla. Loppuosa palkasta jää nettotulona verojen jälkeen käteen.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa
Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki