Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

Metsäverotus 11.1.2023

Isot investoinnit


Metsätalouden veroilmoituspaketti

 Metsätalouden veroilmoitus 2022   Metsätalouden veroilmoituksen palautus   Metsätalouden tulojen verotus   Puutavaran käyttö   Isot investoinnit   Erilaiset matkat, erilaiset vähennykset   Vähennykset metsätaloustulosta


Metsätiet ja -ojat

Pysyvien metsäteiden rakentamiskulut ja metsän ojituksesta aiheutuvat menot vähennetään poistoina. Poisto on enintään 15 prosenttia menojäännöksestä. Enintään 600 euron suuruisen menon tai menojäännöksen saa poistaa kerralla. Teiden ja ojien ylläpitomenot vähennetään vuosikuluna kerralla.

Metsätalouskoneet ja -rakennukset

Metsätalouden harjoittajan hankkimien erilaisten koneiden ja laitteiden hankintamenon vähentämisen kannalta on keskeistä, käytetäänkö niitä pääasiallisesti metsätalouden veronalaisen pääomatulon hankintaan. Kone kuuluu metsätalouden kalustoon, jos metsätalouskäyttöä on yli puolet. Jos koneella on muutakin käyttöä, muun kuin metsätalouskäytön osuus poistoista ja kuluista täytyy ilmoittaa metsätalouden veroilmoituksella ja se tuloutetaan pääomatuloksi.

Metsätalouskoneen hankintamenon saa vähentää kerralla, jos sen taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta.

Jos taas todennäköinen käyttöikä on yli kolme vuotta, vähennetään sen hankintahinta tai perusparannusmeno enintään 25 prosentin suuruisina poistoina menojäännöksestä. Käyttöajasta huolimatta enintään 600 euron menon tai menojäännöksen saa kuitenkin poistaa kerralla. Verovuosina 2020‒2025 sovellettavat korotetut poisto-oikeudet eivät koske metsätaloutta.

Koneen hankintamenoa ei saa vähentää siltä osin kuin hankintaan on mahdollisesti saatu verovapaata avustusta tai muuta korvausta.

Poiston tekeminen aloitetaan koneen tai laitteen käyttöönottovuotena ja ne lasketaan hyödykekohtaisesti.

Jos metsätalouskäyttöä on alle puolet, kone tai laite ei kuulu metsätalouden kalustoon. Koneen kustannukset voi kuitenkin tällöinkin vähentää toteutuneen mukaisena siltä osin, kuin konetta käytetään metsätalouden tulonhankintaan. Esimerkiksi pääasiassa yksityiskäytössä olevan mönkijän tai moottorikelkan hankinta- ja käyttökulut voi vähentää Verohallinnon yhtenäistämisohjeessaan vahvistamien käyttötuntikohtaisten euromäärien mukaan.

Vuosihuollon ja -korjausten kustannukset saa vähentää kokonaan sinä vuonna, jona ne on maksettu.

Jos rakennus on pääasiallisesti metsätalouden käytössä, saa senkin hankintamenon vähentää. Vähennys tehdään poistoina, mutta jokaista rakennusta tarkastellaan erikseen. Esimerkiksi talousrakennuksen poisto on enintään kymmenen prosenttia.

Metsän uudistaminen ja hoito

Metsän uudistamisesta ja hoitamisesta aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia. Näitä ovat esimerkiksi uudistusalojen valmistamisesta, metsänviljelystä, taimikonhoidosta, heinikon torjunnasta, pystypuiden karsinnasta tai lannoittamisesta aiheutuneet kulut. Ne vähennetään kokonaisuudessaan maksuvuonna.


Metsätalouden veroilmoituspaketti

◦ Metsätalouden veroilmoitus 2022  ◦ Metsätalouden veroilmoituksen palautus  ◦ Metsätalouden tulojen verotus  ◦ Puutavaran käyttö  ◦ Isot investoinnit  ◦ Erilaiset matkat, erilaiset vähennykset  ◦ Vähennykset metsätaloustulosta

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Lisää aiheesta

Metsäverotus 7.10.2020

Jakamaton kuolinpesä

Suomessa on arviolta jopa 250000 jakamatonta kuolinpesää, joissa on osakkaina reilut miljoona suomalaista. Mitä jakamattomalle kuolinpesälle pitäisi tehdä? Jakamaton kuolinpesä tai kansanomaisesti perikunta on mielenkiintoinen oikeudellinen ilmiö. Se on samalla sekä tuttu että tuntematon ilmiö....

Jäsenille. Liity tai kirjaudu lukeaksesi

Metsäverotus 10.3.2022

Teen kotona sekä palkkatöitä että metsätalouteen liittyviä paperitöitä – saanko molemmista työhuonevähennyksen?

Käytän kotona työhuonettani sekä metsätalouden tulojen että palkkatulojeni hankkimiseen. Kuinka paljon vähennystä voisin saada? Voinko vaatia molemmista tuloista työhuonevähennyksen tulonhankkimiskuluna?

Lue koko juttu

Metsäverotus 31.3.2022

Ostan metsätilan vaimoltani – saanko metsävähennyksen?

Vaimoni omistaa pienen metsätilan, jonka ostan häneltä käyvällä hinnalla. Voinko tehdä 60 prosentin metsävähennyksen, jos myyn tilalta puuta?

Lue koko juttu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Jakamaton kuolinpesä

Suomessa on arviolta jopa 250000 jakamatonta kuolinpesää, joissa on osakkaina reilut miljoona suomalaista. Mitä jakamattomalle kuolinpesälle pitäisi tehdä? Jakamaton kuolinpesä tai kansanomaisesti perikunta on mielenkiintoinen oikeudellinen ilmiö. Se on samalla sekä tuttu että tuntematon ilmiö....

Jäsenille. Liity tai kirjaudu lukeaksesi

Sukupolvenvaihdoskaupat - Myyjä voi selvitä ilman veroja

Myyjää ei veroteta maatilan, metsätilan tai yrityksen kaupan perusteella luovutusvoitosta, jos kaikki huojennuksen edellytykset täyttyvät. Huojennus koskee myös alihintaisia kauppoja. Luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos kaupan kohteena on maatalouteen tai metsätalouteen kuuluvaa...

Lue lisää

Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki