Veronmaksajat.fi uudistui – anna palautetta »

Metsäverotus 11.1.2023

Vähennykset metsätaloustulosta


Metsätalouden veroilmoituspaketti

◦ Metsätalouden veroilmoitus 2022  ◦ Metsätalouden veroilmoituksen palautus  ◦ Metsätalouden tulojen verotus  ◦ Puutavaran käyttö  ◦ Isot investoinnit  ◦ Erilaiset matkat, erilaiset vähennykset  ◦ Vähennykset metsätaloustulosta


Puun myyntitulojen hankinnasta aiheutuneet menot ovat vähennyskelpoisia. Menojen vähentäminen ei edellytä, että metsänomistaja on saanut metsästä samana vuonna tuloa. Menojen on perustuttava tositteisiin.

Jos metsätalouden tuloja ei ole, menot vähennetään muista pääomatuloista ja siltä osin kuin menot ylittävät pääomatulot, ne vähennetään tiettyyn määrään asti alijäämähyvityksenä ansiotulojen veroista.

 

Milloin vähennät?

Menojen vähentämisessä noudatetaan yleensä maksuperiaatetta eli meno on sen verovuoden kulua, jolloin meno on maksettu. Koneiden ja rakennusten hankintamenon vähentämisen saa kuitenkin aloittaa vasta käyttöönottovuonna.

Meno vähennetään kokonaan maksuvuonna, ellei sitä ole määrätty vähennettäväksi jaksotettuna usealle eri verovuodelle eli poistoina.

Arvonlisäverovelvolliset metsänomistajat vähentävät kulut yleensä ilman arvonlisäveron osuutta. Kuluihin sisältyvä arvonlisävero vähennetään arvonlisäverotuksessa. Jos metsänomistaja ei ole arvonlisäverovelvollinen, vähennetään kulut arvonlisäveroineen puunmyyntitulon verotuksessa.

 

Vuotuisia vähennettäviä kuluja

Korjuumenot ja metsänhoitokulut

Puun hakkuu- ja korjuumenot saa vähentää; esimerkiksi leimikon mittauskulut, palkkakustannukset ja työkorvaukset.

Metsänhoitokuluina voidaan vähentää myös kaikki muut metsätulojen hankintaan tähtäävät kulut, jotka eivät välittömästi liity puukauppaan, vaan kerryttävät tuloja vasta joskus myöhemmin. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi metsänhoitosuunnitelma, taimikon istutuskulut ja uudistamismenot.

Kiinteistövero

Metsätalouden rakennukseen ja sen rakennuspaikkaan kohdistuva osa maatilan kiinteistöverosta on vähennyskelpoinen.

Jos rakennus ei ole yksinomaan metsätalouden käytössä, ainoastaan metsätalouskäytön osuus on vähennyskelpoista. Taukotuvista on syytä varautua osoittamaan verottajalle niiden liittyminen metsätalouteen. Rakennus voi olla esimerkiksi metsätalouden sosiaalitila, yöpymispaikka ja varasto.

Velkoihin liittyvät kulut

Vähennyskelpoisia ovat esimerkiksi metsätilan ja metsätalouskoneiden hankintaan otettujen velkojen korot.

Metsätalouteen kohdistuvia korkoja ei vähennetä metsätalouden veroilmoituksella, vaan ne ilmoitetaan esitäytetyllä veroilmoituksella Omaverossa tai paperilomakkeella 50B tulonhankkimisvelan korkona.

Jos olet nostanut velan jo aiempana vuonna ja ilmoittanut kertaalleen verotukseen, näkyy korko yleensä valmiiksi esitäytetyllä veroilmoituksella.

Metsätalousyhtymän osakas vähentää yhtymäosuuden hankkimiseksi otetun lainan korot vastaavalla tavalla.

Metsätalouden velkoihin liittyvät toimitusmaksut ja muut vastaavat lainan liitännäiskulut kuitenkin vähennetään metsätalouden pääomatuloon kohdistuvina tulonhankkimismenoina. Ilmoita ne vuosittain vähennettäväksi metsätalouden veroilmoituksella.

Vakuutus- ja jäsenmaksut ja muut maksut

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu, metsävakuutukset, metsänhoitosuunnitelmakulut, tutkimuskulut ja metsäalan etujärjestöjen jäsenmaksut ovat vähennyskelpoisia liittyessään tulonhankintaan. Vähennyskelpoisia ovat myös puustoa varten otettujen vakuutusten ohella esimerkiksi tapaturmavakuutusmaksut.

Muita menoja

Metsätalouden yleiskulut, kuten toimisto-, puhelin-, posti- sekä tietokone- ja tietoliikennekulut ovat vähennyskelpoisia. Muina kuluina vähennyksiin voi ilmoittaa myös palkanmaksun hoitamisesta maksetut palkkiot.

Jos metsänomistajana hoidat itse metsätalouden toimistotyöt, voit vaatia työhuonevähennystä.

Työhuonevähennys voi olla verohallinnon vahvistaman kaavamaisen työhuonevähennyksen suuruinen tai perustua työhuoneen todellisiin kustannuksiin. Verottajan kaavamaiset vähennykset vaihtelevat 230 eurosta 920 euroon vuodessa riippuen siitä, miten paljon työhuoneen käyttö liittyy metsätalouteen.

Yleensä metsätalouden harjoittajat saavat 230 euron vähennyksen, mutta metsätilan suuri koko ja puukauppojen runsas määrä voi oikeuttaa suurempaankin vähennykseen. Jos käytät työhuonetta myös esimerkiksi palkkatulojen hankintaan, voit vähentää kaavamaista työhuonevähennystä molemmista tuloista, mutta yhteensä enintään 920 euroa.

Ammattilehtien tilausmaksut, ostettu kirjallisuus, kurssimaksut sekä opinto- ja messumatkojen kulut voi vähentää silloin, kun ne liittyvät metsätalouteen.

Kurssien opinto- ja matkaohjelmat kannattaa säilyttää muistiinpanojen liitteenä. Ammattiin tähtäävien opintojen kuluista ei saa vähennyksiä.

Erilaiset työturvallisuutta parantavat varusteet sekä metsätalouden erityiset suojavarusteet voi vähentää.

Palkat ja niiden sivukulut

Metsätalouden veronalaisesta tulosta saa vähentää vieraille työntekijöille maksetut palkat, kustannusten korvaukset, työsuhteesta johtuvat vakuutusmaksut ja työnantajan sairausvakuutusmaksun. Puolisolle tai verovuonna enintään 14 vuotta täyttäneelle omalle lapselle maksettua palkkaa ei saa vähentää. Sen sijaan omat ja perheenjäsenen metsätalouden pakolliset eläkevakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia.


Metsätalouden veroilmoituspaketti

◦ Metsätalouden veroilmoitus 2022  ◦ Metsätalouden veroilmoituksen palautus  ◦ Metsätalouden tulojen verotus  ◦ Puutavaran käyttö  ◦ Isot investoinnit  ◦ Erilaiset matkat, erilaiset vähennykset  ◦ Vähennykset metsätaloustulosta

Tällä sivustolla oleva informaatio on luonteeltaan yleistä tiedotusta, eikä sitä ole tarkoitettu yksilölliseksi veroneuvonnaksi tai konkreettisten päätösten perusteeksi. Sisältö pyritään pitämään ajan tasalla, mutta tekstien oikeellisuutta, kattavuutta tai ajantasaisuutta ei voida taata.

Tulosta sivu

Lisää aiheesta

Metsäverotus 7.10.2020

Jakamaton kuolinpesä

Suomessa on arviolta jopa 250000 jakamatonta kuolinpesää, joissa on osakkaina reilut miljoona suomalaista. Mitä jakamattomalle kuolinpesälle pitäisi tehdä? Jakamaton kuolinpesä tai kansanomaisesti perikunta on mielenkiintoinen oikeudellinen ilmiö. Se on samalla sekä tuttu että tuntematon ilmiö....

Jäsenille. Liity tai kirjaudu lukeaksesi

Metsäverotus 10.3.2022

Teen kotona sekä palkkatöitä että metsätalouteen liittyviä paperitöitä – saanko molemmista työhuonevähennyksen?

Käytän kotona työhuonettani sekä metsätalouden tulojen että palkkatulojeni hankkimiseen. Kuinka paljon vähennystä voisin saada? Voinko vaatia molemmista tuloista työhuonevähennyksen tulonhankkimiskuluna?

Lue koko juttu

Metsäverotus 31.3.2022

Ostan metsätilan vaimoltani – saanko metsävähennyksen?

Vaimoni omistaa pienen metsätilan, jonka ostan häneltä käyvällä hinnalla. Voinko tehdä 60 prosentin metsävähennyksen, jos myyn tilalta puuta?

Lue koko juttu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Sukupolvenvaihdoskaupat - Myyjä voi selvitä ilman veroja

Myyjää ei veroteta maatilan, metsätilan tai yrityksen kaupan perusteella luovutusvoitosta, jos kaikki huojennuksen edellytykset täyttyvät. Huojennus koskee myös alihintaisia kauppoja. Luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos kaupan kohteena on maatalouteen tai metsätalouteen kuuluvaa...

Lue lisää

Veronmaksajain Keskusliitto
Kalevankatu 4, 00100 Helsinki