Ansiotulojen verot ja maksut 19.12.2022

Palkan­saajan vero­prosentit 2023

Palkansaajan tuloveroaste eli työtulojen veroprosentti kertoo maksettavien tuloverojen ja veronluonteisten maksujen osuuden palkasta kyseisellä tulotasolla. Loppuosa palkasta jää nettotulona verojen jälkeen käteen.

Marginaaliveroprosentti kuvaa, kuinka suuren osan verojen nousu vie lisätuloista. Esimerkiksi kun 40 000 euroa vuodessa ansaitsevan palkansaajan tulot nousevat 100 euroa, hänen verot ja veronluonteiset maksut nousevat 49,5 euroa ja nettotulot 50,5 euroa. Näin marginaaliveroprosentti on 49,5.

Lue Taloustaidosta tarkemmin marginaaliveron merkityksestä. Syitä siihen, miksi marginaaliveroprosentti paikoitellen alenee tulojen kasvaessa, on eritelty blogissa.

Laskelmien veroprosentit sisältävät verohallinnon perimät tuloverot (valtion tulovero, kunnallisvero, kirkollisvero, yleisradiovero, sairausvakuutuksen sairaanhoito- ja päivärahamaksut) sekä pakolliset palkasta pidätettävät veronluonteiset työeläke- (ei sisällä 53–62-vuotiaiden korotusosuutta) ja työttömyys­vakuutus­maksut. Laskelmat kuvaavat lopullista verotusta (ei verokortin mukaista ennakkoverotusta) ja sitä, kuinka paljon palkasta jää käteen, kun koko vuoden ansiotulo koostuu palkkatuloista. Jos taulukon prosentteja vertaa verokortin prosenttiin, tulee niistä vähentää 8,65 prosenttiyksikköä, joka maksetaan verokortin prosentin lisäksi työeläke- ja työttömyys­vakuutus­maksuina.

Esimerkeissä on käytetty keskimääräistä kunnallisveroprosenttia (7,37) ja kirkollisveroprosenttia (1,38) sekä huomioitu automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät palkkatuloon perustuvat vähennykset (alle 60-vuotiaiden työtulovähennys).

Katso myös: Eläkkeensaajan veroprosentit | Palkansaajan tuloveroprosentin kehitys

Palkansaajan tulo­vero­prosentti ja marginaali­veroprosentti tulo­tasoittain vuonna 2023

Muut vuodet

Tulosta sivu

Sinua saattaisi kiinnostaa

Eläkkeensaajan veroprosentit

Eläkkeensaajan tulo­vero­aste kertoo maksettavien tulo­verojen ja veron­luonteisten maksujen osuuden eläkkeestä kyseisellä tulo­tasolla. Loppuosa eläkkeestä jää nettona verojen jälkeen käteen.

Lue lisää

Palkansaajan tuloveroprosentin kehitys

Palkansaajan tulo­vero­prosentteihin vaikuttavat mahdolliset hallituksen ja eduskunnan päättämät veronkiristykset ja -kevennykset, ansiotason muutos sekä veron­luonteisten sosiaali­vakuutusmaksujen muutos.

Lue lisää

Palkansaajan tuloverotuksen rakenne

Mitä eri veroja ja veronluonteisia maksuja palkasta peritään ja kuinka paljon? Palkansaajan maksamien tuloverojen määrää ja rakennetta on havainnollistettu alla olevissa kuvioissa kolmella eri tulotasolla vuonna 2024.

Lue lisää

Veronmaksajat Puolenpitoa

Liity Veronmaksajien jäseneksi. Vain 35 € vuodessa + 8 € liittymismaksu!