Palkansaajan tuloverotuksen rakenne

Palkansaajan maksamien tuloverojen määrää ja rakennetta vuonna 2019 on havainnollistettu alla olevissa kuvioissa kolmella eri tulotasolla. Kuukausipalkat ovat 1 600 €, 3 000 € ja 6 000 €. Vuositulot lomarahoineen saadaan kertomalla kuukausipalkka 12,5:llä.

Laskelmien esimerkkipalkansaaja on alle 53-vuotias, jonka verotuksessa on huomioitu vain automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Viran puolesta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa tulonhankkimisvähennys, kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, työtulovähennys ja perusvähennys. Valtion tuloverotuksen ja yle-veron lisäksi muut veroperusteet ovat:

  • keskimääräinen kunnallisveroprosentti 19,88 %
  • keskimääräinen kirkollisveroprosentti 1,39 %
  • sairausvakuutusmaksut: sairaanhoitomaksu 0,0 % ja päivärahamaksu 1,54 %
  • työttömyysvakuutusmaksu 1,50 %
  • palkansaajan työeläkemaksu 6,75 %

Päivitetty 21.12.2018.

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.