Palkansaajan tuloverotuksen rakenne

Palkansaajan maksamien tuloverojen määrää ja rakennetta vuonna 2016 on havainnollistettu alla olevissa kuvioissa kolmella eri tulotasolla. Kuukausipalkat ovat 1 600 €, 3 000 € ja 6 000 €. Vuositulot lomarahoineen saadaan kertomalla kuukausipalkka 12,5:llä.

Laskelmien esimerkkipalkansaaja on alle 53-vuotias, jonka verotuksessa on huomioitu vain automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Viran puolesta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa tulonhankkimisvähennys, kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, työtulovähennys ja perusvähennys. Valtion tuloverotuksen lisäksi muut veroperusteet ovat:

  • keskimääräinen kunnallisveroprosentti 19,87 %
  • keskimääräinen kirkollisveroprosentti 1,43 %
  • sairausvakuutusmaksu: sairaanhoitomaksu 1,30 % ja päivärahamaksu 0,82 %
  • työttömyysvakuutusmaksu 1,15 %
  • palkansaajan työeläkemaksu 5,7 %
  • Yle-vero, 0,68 % tulojen yhteismäärästä, ei alle 70 euroa, max. 143 euroa

 

Keskipalkkaisen tuloverot ja nettotulo 2016

 

Alle keskipalkkaisen tuloverot ja nettotulo 2016

 

Yli keskipalkkaisen tuloverot ja nettotulo 2016

(Teksti on päivitetty 21.12.2015)

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi