Palkansaajan tuloverot

Mitä eri veroja ja veronluonteisia maksuja palkasta peritään ja kuinka paljon? Palkansaajan maksamien tuloverojen määrää ja rakennetta on havainnollistettu alla olevissa kuvioissa kolmella eri tulotasolla vuonna 2021. Muita verotusta koskevia yleisiä esimerkkilaskelmia löytyy viereisestä valikosta/alavalikosta.

Laskelmien esimerkkipalkansaaja on alle 53-vuotias, jonka verotuksessa on huomioitu vain automaattisesti verottajan viran puolesta tekemät vähennykset. Viran puolesta tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa tulonhankkimisvähennys, kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, työtulovähennys ja perusvähennys. Valtion tuloverotuksen ja yle-veron lisäksi muut veroperusteet ovat:

  • keskimääräinen kunnallisveroprosentti 20,02 %
  • keskimääräinen kirkollisveroprosentti 1,39 %
  • sairausvakuutusmaksut: sairaanhoitomaksu 0,68 % ja päivärahamaksu 1,36 %
  • työttömyysvakuutusmaksu 1,40 %
  • palkansaajan työeläkemaksu 7,15 % (ei huomioitu 53-62-vuotiaiden korotusosuutta)

Kuukausipalkat ovat 2 000 €, 3 500 € (suunnilleen keskipalkka) ja 6 000 €. Vuositulot lomarahoineen saadaan kertomalla kuukausipalkka 12,5:llä.

Päivitetty 21.12.2020.

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Janne Kalluinen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Oikeasti hyödyllistä tietoa arjen talousasioista

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.