Veroaste

Veroaste (kokonaisveroaste) on yleisimmin käytetty verotuksen tason mittari eri maissa. Veroasteella tarkoitetaan julkisen sektorin keräämien pakollisten verojen ja veronluonteisten maksujen vuosikertymää suhteessa saman ajanjakson bruttokansantuotteeseen. Suomessa veroaste lasketaan Tilastokeskuksessa. Kansainvälistä vertailutietoa veroasteesta tuottavat muun muassa OECD ja Eurostat.

Veroaste Suomessa sekä keskiarvot OECD- ja EU15-maissa 1980-2016* (pdf)

Veroaste OECD-maissa vuonna 2014 (pdf)

Suomen verot prosentteina bruttokansantuotteesta ja miljoonina euroina

Vuosi Suhteessa BKT:een Miljoonaa euroa 
1980 35,3 11 893
1981 37,3 14 194
1982 36,4 15 594
1983 36,1 17 235
1984 37,6 20 090
1985 39,1 22 811
1986 40,3 25 259
1987 38,7 26 249
1988 42,0 32 200
1989 41,5 35 700
1990 42,9 39 050
1991 44,4 38 648
1992 44,0 37 306
1993 43,5 37 280
1994 45,5 41 307
1995 44,5 43 855
1996 45,7 46 639
1997 45,0 49 792
1998 44,8 53 965
1999 44,3 56 180
2000 45,8 62 432
2001 43,2 62 354
2002 43,3 64 261
2003 42,4 64 247
2004 41,8 66 278
2005 42,1 69 230
2006 42,2 72 763
2007 41,5 77 447
2008 41,2 79 823
2009 40,9 74 103
2010 40,8 76 315
2011 42,0 82 750
2012 42,7 85 269
2013 43,6 88 688
2014 43,8 90 027
2015 44,0 92 000 
2016* 44,3  
2017* 43,3  
2018* 42,9  

Lähteet: Tilastokeskus; *ennuste, valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus 22.6.2016

Päivitetty 19.9.2016

Tulosta

Veronmaksajien ekonomistit


Pääekonomisti
Mikael Kirkko-Jaakkola
puh. 09 6188 7326
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi

Ekonomisti
Leena Savolainen
puh. 09 6188 7327
etunimi.sukunimi
@veronmaksajat.fi